Nyhet

EU med sirkulær ledertrøye

EU vil forandre hvordan vi produserer og konsumerer. Nå tar de ledertrøya for sirkulærøkonomien, på full fart inn i Europa.


EUs fokus vil være på sektorer som bruker mest ressurser, der potensialet for en sirkulær økonomi er stor. Dette gjelder i høyeste grad byggebransjen. Foto: Wiktor Dabkowski/ Action press

Selv i usikre koronatider jobber EUs maskineri på med viktige saker. I forrige uke kom unionens nye handlingsplan for sirkulærøkonomien, med mål om å vise vei mot en klimanøytral og konkurransedyktig økonomi for en styrket forbruker.

– Vi har bare én planet, og likevel, i 2050, vil vil konsumere som om vi hadde tre. Den nye planen vil gjøre sirkulær tenkning til dagligdags i livene våre og fremskynde den grønne overgangen i økonomien vår, sier Virginijus Sinkevičius, EUs kommisjonær for miljø, hav og fiskeri i en pressemelding.

Bli i økonomien 

Handlingsplan for sirkulær økonomi er en av de viktigste byggesteinene i European Green Deal, Europas nye program for bærekraftig vekst. Siden 2015 har unionen jobbet med å forbedre grunnlaget for en sirkulær økonomi, med sikte på å sikre at ressursene som brukes blir holdt i EUs økonomi så lenge som mulig. I dag er fremdeles økonomien stort sett lineær, og bare 12 prosent av sekundære materialer og ressurser blir brakt tilbake til økonomien. 

Blant mange punkter vil kommisjonen bak handlingsplanen foreslå en lovgivning om bærekraftig produktpolitikk, «for å sikre at produkter som plasseres på EU-markedet er designet for å vare lenger, er lettere å gjenbruke, reparere og resirkulere og innlemme mest mulig resirkulert materiale i stedet for primært råstoff».

EU vil gjøre bærekraftige produkter til normen i Europa, heter det videre, og kommisjonen vil sørge for at den sirkulære økonomiovergangen gir muligheter for alle og etterlater ingen.

Kim N. Gabrielli, daglig leder for det nye norgeskontoret til UN Global Compact (UNGC), er glad for EUs nye handlingsplan. Foto: Global Compact

– Viktig 

I Norge er Kim N. Gabrielli fersk daglig leder for det nye norgeskontoret til UN Global Compact (UNGC), FNs bedriftsinitiativ for et mer ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Gabrielli mener det er viktig at EU innfører en handlingsplan som del av EUs Green Deal: 

– Med dette tar EU på seg den sirkulære ledertrøya globalt. Planen er helt avgjørende for å omstille europeisk økonomi til en ny tid. Gjennom et nytt rammeverk for å designe sirkulære produkter fra start, en rekke nye reguleringer og insentiver for en mer sirkulær økonomi i Europa leder handlingsplanen vei, sier han.

Nye mål, krav og reguleringer

EUs fokus vil være på sektorer som bruker mest ressurser, der potensialet for en sirkulær økonomi er stor. Dette gjelder i høyeste grad byggebransjen, der EU varsler en omfattende strategi for «et bærekraftig bygd miljø som fremmer sirkularitetsprinsipper for bygninger.» Gabrielli mener dette også vil spille en rolle for den norske byggebransjen:  

– EUs nye handlingsplan vil kunne ha innflytelse på den nasjonale sirkulærstrategien som den norske regjeringen skal legge fram. Det norske byggebransjen er allerede ledende innen flere områder, men hvor stor innflytelse planen vil ha er derfor litt tidlig å si nå. Flere av områdene i planen er aktuelle for norske bedrifter som jobber tett med Europa: Nye mål, krav og reguleringer knyttet til materialer, avfall og offentlige innkjøp for å nevne noe, avslutter Kim N. Gabrielli i UN Global Compact.