Konkurranser

Europan søker nytt sekretariat

Etter ti år takker Øystein Rø og Espen Røyseland av som sekretærer for en av Europas største og viktigste arkitektkonkurranser.

- Vi har sett hvor viktig Europan kan være for de unge arkitektmiljøene, det finnes flere eksempler på kontorer som har blitt etablert på grunn av den åpne konkurransen, sier (f.v) Espen Røyseland og Øystein Rø. Foto: Transborder

Det er 30 år siden idékonkurransen Europan ble initiert, med mål om å bringe europeiske byer og utviklere sammen med unge arkitekter og byutviklere. Med en øvre aldersgrense på 40 år har konkurransen fungert som et springbrett for unge arkitekter fra hele Europa, og vokst til å bli en av verdensdelens største og viktigste.

Utfordrere

I Norge ble Europan etablert av Cornelius Brekke i 2002, som fikk med seg landets arkitektskoler, daværende Norsk Form og NAL i styret. Senere har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås blitt med i samarbeidet, og den norske grenen av Europan er blitt gjennomført av et sekretariat bestående av Øystein Rø og Espen Røyseland fra galleriet 0047 først, og senere Transborder Studio. I sekretariatet har også Hanna Dencik Petersson, Liz Paden, Fredrikke Frølich og Margrete Bjone Engelien deltatt.

– Ideen er å utfordre konvensjonene i byggebransjen og skape en alternativ arena for å lage arkitektur og byutvikling, sier Rø til Arkitektnytt.

Europans funksjon

I løpet av sine ti år som sekretariat har de gjennomført 17 konkurranser rundt om i norske kommuner, og de er godt fornøyde med resultatene. Rø trekker blant annet fram det spanske kontoret MEK som tegnet studentbolig i Trondheim og en revitalisering av Ørsta sentrum gjort av den danske tegnestuen Felt som gode eksempler på Europans funksjon.

MEKs studentbolig i Teknobyen i Trondheim ble ferdigstilt i 2011. Foto: Europan

Økende interesse

– Har dere merket en økende interesse for Europan fra kommuner og utviklere de siste ti årene?

– Så absolutt. Vi ser at det å være med i en Europan-konkurranse gir kommunene større faglig kompetanse og et internasjonalt nettverk. De opplever Europan som et godt verktøy, og vi ser at fagpersonene fra kommunene utvikler seg gjennom deltakelse. De får diskutert byene og stedene sine på en ny måte, sier Rø.

– Prosjekter blir satt i en europeisk kontekst, gjennom ulike europeiske fora, der man kan dra veksler på lignende problemstillinger i andre byer, på tvers av landegrenser, fortsetter Espen Røyseland.

Åpen konkurranse

Europan har hele tiden fungert som en åpen konkurranse, og tviholder i følge Rø på den åpne konkurranseformen for å kunne utvikle arkitekturen i Norge. Fra et europeisk ståsted virker Norge som et forlokkende sted å konkurrere gjennom Europan.

– De norske tomtene er blant de mest populære. Det gir god sjanse til å få videre oppdrag, det er eksotisk og annerledes, og vi har et godt rykte. Vi gjennomfører konkurransene på en bra måte og vinnerne i Norge blir godt tatt vare på, sier Røyseland.

Europan avholdes annet hvert år, og består av rundt 50 konkurranser i hele Europa. Sekretariatets jobb er å organisere konkurransene i Norge, finne deltakerkommuner og utviklere, lage konkurranseprogram, drive juryeringen og støtte implementeringen av konkurransene. Mål er å følge den faglige utviklingen tett og ligge i forkant av arkitekturdiskursen.

Skajaa Eriksen Arkitekter vant Europan i både 2007 og 2017. Her ved prosjektet The Living City i Lillestrøm. Illustrasjon: Skajaa Eriksen Arkitekter

Nye koster

– Hvorfor gir dere stafettpinnen videre nå?

– Hovedgrunnen er at vi har mange andre prosjekt på kontoret som krever mye tid. Vi merker at vi ikke har nok kapasitet til å gi Europan den oppmerksomheten virksomheten krever. Det er dessuten veldig bra med et nytt sekretariat som kan videreutvikle Europan med nye ideér og ny energi, sier Rø, og legger til:

– Det har vært en innmari ålreit oppgave for oss, og bra da vi var nyetablerte. Et slik oppdrag bør absolutt være interessant for unge praksiser i Norge i dag.

– Vi har fått møte veldig mange veldig flinke folk, vinnere og jurymedlemmer. Det gir stor glede å være med på oppdagelsene kommunene har gjort underveis, og vi ser absolutt nytten av Europan som et verktøy, fortsetter Røyseland.

Utfordringen å fornye seg

– Finnes det noen grå skyer i horisonten for Europan?

– Konkurransen må evne å fornye seg, og vil måtte gå gjennom en prosess internasjonalt mot nye løsninger. Det nye sekretariatet må være med på denne fornyelsesprosessen, sier Rø.

Oppdraget utlyses i disse dager, og sekretariatet skal være på plass i løpet av mai. Etter sommeren starter arbeidet med å tilrettelegge for Europan 15 i 2019. Framtiden hviler i de yngres hender.

 –  Vi har sett hvor viktig Europan kan være for de unge arkitektmiljøene. Det finnes flere eksempler på kontorer som har blitt etablert på grunn av den åpne konkurranse. Et litt morsomt poeng er at Eriksen Skajaa Arkitekter vant oppdrag både i den første og den siste runden vi har arrangert. De har slått igjennom via Europan, avslutter Røyseland.

Interesserte kan ta kontakt med Europan Norge på post@europan.no for tilsendt invitasjon.