Nyheter

Få med deg årets viktigste debattmøte!

Du kan følge debatten om Regjeringskvartalet fra et sete i Wergelandsalen eller fra sofakroken hjemme.


Den siste plassen i panelet gikk til den norske kunstneren Jan Christiansen.
Fakta debatt og utstilling

Om debatten «Rom for demokrati?»

 

Åpent debattmøte om regjeringskvartalet arrangeres 8. april på Litteraturhuset i Oslo klokka 19:30.

 

Arrangører er Arkitektnytt, Arkitektur N og 0047

 

Paneldeltakerne:

Kjetil Trædal Thorsen, arkitekt og partner i Snøhetta

Fabian Stang, ordfører i Oslo

Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen

Tone Hansen, direktør for Henie Onstad kunstsenter

Jan Christensen, kunstner og bidragsyter til utstillingen «Høyblokka revisited»

Ordstyrer:

Birger Kolsrud Jåsund, journalist i NRK

 

Om utstillingen

Arkitektur N og galleri 0047 har invitert kunstnere, arkitekter og andre interesserte til å komme med forslag og ideer som kan utvide diskusjonen. Disse vises under utstillingstittelen «Høyblokka revisited» og vises i Galleri 0047 fram til 11. mai.

Et utvalg av forslagene trykkes i Arkitektur N, utgave nummer fire 2014.

Her kan du se debattmøtet «Rom for demokrati?»

 

På Litteraturhuset i Oslo, tirsdag klokken 19:30 kan du komme til å forstå Høyblokka og resten av Regjeringskvartalet på en helt ny måte.

 

Diskusjonen tar utgangspunkt i utstillingen «Høyblokka revisited» på galleri 0047. Der vises innspill fra arkitekter, kunstnere og andre som har alternative forslag til hvordan man kan forstå og se for seg et nytt regjeringskvartal.

 

Åpner snever tankegang

Så langt har perspektivet vært smalt, enten rive eller bevare Høyblokka og de mulige økonomiske konsekvensene av disse alternativene. Poenget med debatten er å synliggjøre at regjeringskvartalets framtid handler om noe mer og noe større.

 

Hovedspørsmålet er om det er rom for demokratiske innspill i den pågående prosessen rundt regjeringskvartalets framtid?

 

Siste debattant klar

Hittil har den siste debattplassen i panelet vært åpen. Men nå er siste deltaker klar. Plassen gikk til den norske kunstneren Jan Christensen, som er valgt ut blant de nærmere 50 innleverte bidragsyterne til utstillingen.

 

Få med deg hva Christiansen og de andre debattantene mener om det nye Regjeringskvartalet. Vær tidlig ute for å få plass i salen eller stream samtalen herfra.