Nyhet

Får korona-spørsmål

Arkitektbedriftene merker koronabekymring hos sine medlemmer. – Det er viktig at medlemmene våre er forberedt, sier administrerende direktør Egil Skavang.


Egil Skavang, administrerende direktør i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Arkitektbedriftene, merker et økt antall av medlemshenvendelser om koronautbruddet. Foto: Trine Hisdal Tinagent

Koronaviruset preger verden og Norge på alle vis. Også ved bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Arkitektbedriftene merker de at medlemsbedrifter tar kontakt med spørsmål om hvordan de som arbeidsgivere skal forholde seg til viruset. 

– Det har ikke kommet inn meldinger om konkrete sykdomstilfeller, men noen er bekymret og vi er forberedt på å gi våre råd, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene. 

– Det er samtidig viktig at medlemmene våre er forberedt. De bør synliggjøre overfor oppdragsgivere at de tar dette på alvor. Koronaviruset er ikke lenger noe uforutsett eller force majeure, og det er noe du må ta med i beregningen spesielt hvis du nå inngår nye kontrakter.

Permisjon og hjemmekontor

Det meste av henvendelsene dreier seg hvordan man som arbeidsgiver skal forhold seg til sine ansatte dersom noen må være hjemme i karantene eller ønsker å være hjemme. Det er her flere former for for fravær forklarer Skavang. 

– Reglene for konkret sykdom gjelder selvfølgelig hele tiden. Det som er mer problematisk er situasjoner hvor man mistenker sykdom etter reise eller ønsker å holde seg hjemme. 

Skavang understreker at arkitektbransjen ikke er den som i første omgang rammes hardest. 

– Arkitekter kan jobbe fra bærbare datamaskiner, noe som gjør det enklere å være hjemme. Antakelig vil mange komme i den situasjonen at de er nødt til å være hjemme, dersom skoler stenges for eksempel.

– Arkitektene er jo en reisende yrkesgruppe. Hva er deres råd her? 

– Vi oppfordrer til å følge de offisielle reiserådene til Helsedirektoratet og UD og selvsagt unngå store forsamlinger. 

Mulige forsinkelser 

Økonomiske konsekvenser av virusutbruddet er det ennå for tidlig å si noe om. Men Skavang forteller at enkelte byggeprosjekter har blitt forsinket. 

– Det har vært utfordringer knyttet til byggeplasser hvor arbeidere har blitt satt i karantene på brakkeriggen. De har selvsagt ikke mulighet til å ha hjemmekontor - og da blir prosjektene fort forsinket. Her er mye uklart foreløpig, og om arkitekten blir berørt vil selvsagt variere. Det er likevel en risiko her og man må være nøye med formelt varsel ved konsekvenser for egne leveranser.

Krav til regjeringen

Tirsdag denne uka kom med regjeringen med sine strakstiltak for å hjelpe bedrifter under virusutbruddet. Regjeringen foreslår blant annet å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. De foreslår også at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. 

– Vi støtter også fullt ut NHO og Virke sitt krav overfor regjeringen om statlig dekning av lønnsutbetaling i arbeidsgiverperioden ved permitteringer. Vi behøver all den hjelpen vi kan få av myndighetene slik at bedriftene ikke blir så alvorlig rammet.