Nyheter

Fare for kjøpesenterboks

Steen & Strøm er ikke opptatt av å bevare kvaliteter fra Ghilardi+Hellsten og Space Groups prosjekt «Økern Sentrum». Nå er arkitektene Benoy tatt inn for å optimalisere prosjektet. – Urovekkende, mener Ellen Hellsten.


«Økern Sentrum» Ghilardi+Hellsten og Space Group arkitekters vinnerprosjekt fra arkitektkonkurransen om Økern senter i 2007. Illustrasjon: Opphavsrett, Space Group Arkitekter og Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Visualisering laget av MIR

I 2007 vant Ghilardi+Hellsten og Space Group i samarbeid første pris i en begrenset arkitektkonkurranse, avholdt av Steen & Strøm og Storebrand, om utviklingen av Økern senter og tilliggende eiendommer.

 

Byttet ut

I juni i år byttet Steen & Strøm og Storebrand ut Ghilardi+Hellsten og Space Group til fordel for fire nye kontor, LPO, Hille Melbye arkitekter, Arkitektkontoret Nils Tveit as og utenlandske Benoy som er proffe på kjøpesenterbygging.

 

Utskiftningen ble foretatt etter det Allan Sønderbæk, Development director i Steen & Strøm, mener var en arkitektkonkurranse. Ellen Hellsten, eier i Ghilardi+Hellsten, er helt uenig og kaller det en anbudskonkurranse.

 

– Ingen tegnet en strek. Vi ble bedt om å gi tilbud på detaljprosjektering, bygging av prosjektet og oppfølging i tre ulike entreprisescenarioer, sier hun.

 

Hva betyr optimalisere?

Sønderbæk forklarer til Arkitektnytt at årsaken til skiftet er at prosjektet nå er inne i en ny fase. Reguleringsplanen er ferdig, og de skal i gang med optimalisering og prosjektering.

 

Steen & Strøm ville sikre at de hadde riktig team for oppgavene framover, og avholdt derfor den begrensede konkurransen. Sønderbæk mener dette er den eneste bakgrunnen for utskiftningen.

 

– Hvordan sikrer dere kvalitetene fra Ghilardi+Hellsten og Space Groups vinnerprosjekt i det videre arbeidet?

 

– Vi har valgt fire sterke arkitektkontor, det er sikringen vår, sier han.

 

– Hvilke kvaliteter ønsker dere å videreføre fra arbeidet som er gjort til nå?

 

– Vi jobber nå med helt nye løsninger for hele Økern-prosjektet, både når det gjelder funksjon og arkitektur, for å optimalisere området bedre, er svaret hans.

 

Med optimalisering mener han å finne riktig funksjon og størrelse på de ulike funksjonene.

 

Hellsten tolker fokuset på optimalisering av funksjonene som en dreining vekk fra arbeidet med stedsidentitet på Økern mot en typisk kjøpesenterutbygging. Nå er hun redd de vil bygge en boks.

 

Foreslo selv flere arkitekter

Ifølge Hellsten foreslo de selv at flere arkitekter måtte inn å tegne på det 160 000 kvadratmeter store prosjektet.

 

– Vi har aldri ment at én arkitekt skulle tegne alt alene, sier hun.

 

Men hun er overasket over at Steen & Strøm ikke ønsker kontinuitet og beholder dem som en av flere arkitekter. De sitter på mye kunnskap og kunne ha sikret viktige kvaliteter, mener hun.

 

– Steen & Strøm shopper arkitekter for de ulike fasene i prosjektet. Det er en farlig tendens man ser flere steder, og det fører som oftest til at kvaliteten svekkes, uttaler hun.