Nyhet

Felles oppfordring fra organisasjonene

NAL, Afag og AiN ber KMD om øremerkede midler til kommunene for å sikre første ledd i bygg- og anleggsnæringens verdikjede.


Fra ventstre: Per Christian Opsahl , generalsekretær Arkitektenes fagforbund, Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene og Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund. Foto: NAL

«Det er behov for øremerkede bevilgninger til kommunene som gjør dem i stand til å igangsette alle sine planlagte prosjekter», skriver Arkitektenes fagforbund (Afag), Arkitektbedriftene (AiN) og Norske arkitekters landsforbund (NAL) i en pressemelding.

Planleggingen er første ledd

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartmentet (KMD) har de tre arkitektorganisasjonene bedt departementet om å sørge for at kommunene kan opprettholde aktivitet i plan- og prosjekterinsoppgaver.

NAL, Afag og AiN minner om at planlegging og prosjektering er første fase i bygg- og anleggsnæringen, og dersom dette arbeide stopper, så stopper også resten av verdikjeden fort opp.

– Å opprettholde aktiviteten i arkitekt- og byggenæringen bør være en absolutt prioritet hos våre politikere. Ingen andre bransjer sysselsetter flere, og dette er et samfunnsansvar som sentrale myndigheter må ta. Dessuten vil det være et viktig virkemiddel for å få fart på økonomien når situasjonen er normalisert, sier Kari Bucher, generalsekretær i NAL.

Har kapasitet

– Kommunene har fort blitt en kritisk faktor for mange arkitekter. Forsinket saksbehandling og stans i prosjekter rammer allerede bedrifter og ansatte, sier Egil Skavang i AiN.

De tre arkitektorganisasjonene melder at arkitektbransjen er blant de mange som er hardt rammet av de økonomiske effektene av koronakrisen. Men på tross av begrensningene viruset har medført, har at bransjen tilnærmet full kapasitet til å utføre plan- og prosjekteringsoppgaver, skriver de.

Klare for nye planer

Flere av de store aktørene, som Statsbygg og Nye Veier, har uttalt at de vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet, ifølge pressemeldingen.

NAL, Afag og AiN skriver at det er viktig at også kommuner og fylkeskommuner vil opprettholde aktivitet, og i tillegg øke innsatsen innen bærekraftig stedsutvikling og planlegging. Dette omfatter både planoppgaver, utredninger og forstudier, i tillegg til iverksetting av forberedte byggeprosjekter og arkitektkonkurranser.

Ifølge organisasjonene melder mange kommuner de har snakket med at de er klare til å sette i gang, men at de mangler finansiering eller kapasitet.

– Kommunene har fort blitt en kritisk faktor for mange arkitekter. Forsinket saksbehandling og stans i prosjekter rammer allerede bedrifter og ansatte. Ledige erfarne arkitekter kan leies inn hos kommuner som sliter, sier Egil Skavang, administrerende direktør i AiN.

Planer må ikke stoppe opp

– Bygge- og anleggsnæringen er den største næringen i Fastlands-Norge. Uten høy byggeaktivitet stopper Norge opp, og det vil gi unødvendig store negative konsekvenser for økonomien i Norge, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag.

– Dersom det offentlige nå bidrar med ressurser slik at vedtatte og planlagte arealplaner- og byggesaker ikke stopper opp i kommunene, vil det være et viktig, målrettet og effektivt tiltak for sysselsettingen og økonomien både på kort og lang sikt, sier han.