Nyhet

Felles politiske plattform for arkitektbransjen

Samtlige arkitektorganisasjoner er enige om en politisk plattform. Nå ønsker de blant annet en stortingskomité med ansvar for de bygde omgivelser, og en offentlig utredning om fysisk planlegging.


– Arbeidet med plattformen har vært en positiv erfaring, mener arkitektorganisasjonene. Foto: Pxfuel

Arbeidet har pågått lenge og spørsmålene mange. Nå er endelig arbeidet med en felles politisk plattform for arkitektbransjen ferdig. 

Det er samtlige arkitektorganisasjoner, Arkitektbedriftene i Norge, Arkitektenes fagforbund, Norske arkitekters landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og Norske landskapsarkitekters forening, som nå er enige om en politisk plattform.

Konstruktivt samarbeid

Arkitektbedriftene i Norge mener plattformen ikke hadde vært mulig uten et konstruktivt samarbeid organisasjonene imellom.  

– Arbeidet med plattformen har vært en positiv erfaring. Det har vært stor interesse fra alle involverte å få til noe og kommet mange gode innspill underveis. Det er avgjørende for et resultat som alle organisasjonene har eierskap til, sier Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene.

– Hvorfor er denne plattformen viktig? 

– Den er viktig fordi organisasjonene i arkitektbransjen nå fremstår med et samlet budskap. Da har vi større gjennomslagskraft enn dersom alle fem fremmer beslektede, men likevel ulike forslag.

Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene. Foto: Arkitektbedriftene

Stortingskomité og utredning

De fem organisasjonene har blitt enige om å konsentrere sin arkitekturpolitiske plattform rundt fire fokusområder: 

* Bolig og bo-områder – aktiv boligpolitikk for ulike behov

* Offentlige anskaffelser – mer verdi for offentlige investeringer

* Arealbruk og fortetting – bærekraftig arealbruk

* Gjenbruk og transformasjon – bedre gjenbruk av bygninger og bygningsmiljøer 

I tillegg vil det nå jobbes konkret inn mot programkomiteen i de ulike politiske partiene på Stortinget. Her ønskes det gjennomslag for «en stortingskomité med ansvar for de bygde omgivelser, og en offentlig utredning om fysisk planlegging».

– Vi ønsker de bygde omgivelser inn i en egen stortingskomité fordi ansvaret for arkitektur og planlegging i dag er delt på mange politiske felt og helhetsbildet forsvinner, sier Borander.

Hun viser til at feltet faller inn under ulike komiteer som for eksempel kultur, miljø, forvaltning og transport. 

– Får man samlet arkitektur under en portefølje mener vi det vil skape synergier for hele feltet og man vil klare å se betydningen arkitekturen har for viktige samfunnsområder som folkehelse, klima- og miljø og integrering. 

– Men en egen stortingskomité virker som et hårete mål? 

– Ja, man må ha hårete mål i blant. Vi mener dette er riktig for å skape en større forståelse for at vi trenger mer politisk samordning og bevissthet på arkitekturfeltet slik at arkitektur kan brukes som et strategisk virkemiddel i samfunnsutviklingen.

F.v: Bent Aaby (Afag), Kari Bucher (NAL) og Monica D. Heck (NIL) Foto: Yngve Toft/Ingebjørg Semb/NIL

Vilje, kraft og motivasjon 

Også de øvrige organisasjonene er veldig fornøyd med å ha fått et felles dokument:  

– Nå kan vi begynne å jobbe målrettet mot en overordnet helhetlig nasjonal arkitekturpolitikk, sier Bent Aaby, forbundsstyreleder Arkitektenes fagforbund. 

Det er Doga som koordinert prosessen mot den politiske plattformen for de to neste årene.

Monica D. Heck, president i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening kaller dokumentet for banebrytende: 

– Det ligger faglig motivasjon og tydelighet i det ferdige dokumentet som tar for seg fanesaker innen bomiljø, offentlige anskaffelser, arealbruk, gjenbruk og transformasjon. Vi i NIL ser frem til å benytte det slagkraftige innholdet i vår kommunikasjon med politikere og samarbeidspartnere fremover mot Stortingsvalget 2021. 

Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforening, mener det ligger stor grad av vilje, kraft og motivasjon fra organisasjonene i utviklingen av dette dokumentet, som de mener er tydelig, spisst og avdekker et stort behov for tettere dialog med politikere fremover. 

– For første gang kan vi stå tydelige, sterke og samlet i disse sakene som er viktige for oss alle. Dette gjør at vi har en politisk påvirkningskraft vi tidligere bare kunne drømme om.  Vi gleder oss til å diskutere dette videre med politikerne, sier Bucher.