Nyhet

Fem finalister til Landskapsarkitekturprisen 2020

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) skal dele ut sin hederspris for sjette gang. Og de nominerte er:


Kirkeparken i Tromsø er blant de fem finalistene til den årlige Landskapsarkitekturprisen. Foto: Kristina Schröder

For sjette gang deles den årlige Landskapsarkitekturprisen ut, og med hele 29 nominerte prosjekter har juryen latt seg imponere av nivået på alle prosjektene, heter det i en pressemelding. Hedersprisen ble stiftet av Norske landskapsarkitekters forening (NLA) for å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur, både som plan og prosjekt. 

Prisen deles ut under foreningens fagdag i Bergen, «Parkliv», den 30.oktober, og de nominerte prosjektene er (med juryens begrunnelse):

Foto: Anita Tveite

Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate har blitt transformert fra vei til gate med gang- og sykkelfelt på begge sider. Overvannet behandles lokalt i rabatter og regnbed mellom gang- og kjørearealene. Ni regnbed er etablert langs gata, og det er plantet til sammen ca 10.000 stauder. Ulike jordblandinger og staudetyper til bruk i regnbed testes ut i åpent overvannsystem.

Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen på vegne av Buskerud fylkeskommune (Viken)

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS og Statens vegvesen

Foto: Glen Musk

Torvet i Trondheim

Torvet i Trondheim har fått en ny utforming som inviterer til opphold, handel, servering, marked, arrangement og større begivenheter. Torvet har bl.a. fått natursteinsdekke, bedre tilgang på teknisk infrastruktur, kantsone med aktivitet, uteservering og handel, 1000 offentlige sitteplasser, universell utforming integrert i designløsningen.

Oppdragsgiver/byggherre: Trondheim kommune

Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff arkitektur AS

Foto: Thorbjørn Hundere

Nye Kadettangen – Sandvika fjordpark

Ved utvidelsen av Kadettangen som friområde og strandpark ble det lagt vekt på å gjenskape fjordlandskapet i indre Oslo, med slake, trekledte koller helt ned i strandkanten. Parken er bindeleddet mellom Kalvøya og bybildet i Sandvika: Sandvika bys visjon om en grønn horisont ut mot havet.

Oppdragsgiver/byggherre: Bærum kommune

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bar bakke landskapsarkitekter as

Foto: Kristina Schröder

Kirkeparken i Tromsø

Kirkeparken i Tromsø er oppgradert med restaurerte gravmonumenter og kirkegårdsmurer. Regnvannet ledes ut i en fordrøyningskanal som også gir vannspeil. Det er plantet inn nord-norske stauder og edelløvtrær. Dekkene har fått nord-norsk stein med vannbåren varme.

Oppdragsgiver/byggherre: Tromsø kommune

Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap

Foto: Kirsti R. Mørch

Lakkegata aktivitetspark, Grünerløkka, Oslo

Lakkegata aktivitetspark er en skolegård i Oslo som er utformet som et offentlig, helt åpent byrom, tilrettelagt for barnefamilier i tett by. Stedet fungerer som park og møteplass, samtidig som det håndterer klimautfordringer i form av overvann.

Oppdragsgiver/byggherre: Undervisningsbygg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo