Byutvikling

Fem kontorer engasjert i Galleri Oslos framtid

Parallelloppdraget om Galleri Oslo er i gang. Målet er å komme med forslag som legger til rette for et godt byliv og reduserer barrieren mot Grønland, heter det.

Galleri Oslo har levd lenge med en uviss skjebne. Nå tar eierne grep. Foto: Wikipedia

A-lab, ARCASA Arkitekter, MAD, Nordic – Office of Architecture og SAAHA/Lala Tøyen er de fem arkitektkontorene/teamene som skal delta i parallelloppdraget fra Oslo Areal, den største eieren i det utskjelte Galleri Oslo på Vaterland.

–Tiden er moden for nye tanker om hvordan helt nye løsninger kan prege området. Det pågår allerede en omfattende transformasjon rundt Oslo S, og utnyttelsen av Galleri Oslo er et helt sentralt objekt i denne dynamikken. Det nevnte parallelloppdraget er starten på en langvarig prosess, som skal gi dette området den posisjonen det fortjener, sier administrerende direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen, i en pressemelding.

– Ikke en arkitektkonkurranse

Intensjonen med parallelloppdraget er å danne grunnlag for utarbeiding av en reguleringsplan som imøtekommer eiernes, myndighetenes og offentlighetens ønsker og behov, heter det videre. Det er nedsatt en evalueringskomité med fire representanter fra eierne, og tre uavhengige representanter.

Til Aftenposten understreker tidligere Obos-sjef og innleid prosjektleder, Martin Mæland, at dette ikke er en arkitektkonkurranse, men et betalt parallelloppdrag. 

– Dermed får vi eierskap til prosjektene og mulighet til å plukke fritt fra dem, i stedet for å velge ett, sier Mæland til Aftenposten.

Utviklingen av et nytt Galleri Oslo kan likevel ta tid, ifølge Mæland:

– Fem år er optimistisk. Det kan ta inntil ti år før byggingen kommer i gang, sier han.

Høyhusområde

Området rundt Oslo S ble allerede i 2004 definert som et høyhusområde av bystyret. Det tar bare tid å bygge dem, opplyser Aftenposten i sin sak.

Den gule bygningen på Vaterland, som strekker seg fra Sonia Henies Plass til Tøyenbekken, fyller 30 år i 2018, og ble opprinnelig tegnet av LPO Arkitekter.

Utbyggerne har satt som forutsetning at det kreves en tredobling av dagens areal på 40 000 kvadratmeter over bakken. Forslagene skal være uavhengig av om Nylandsveien rives, om Akerselva åpnes, eller om bussterminalen flyttes. 

Det er syv år siden Posten flyttet ut av lokalene i Nylandsveien, og det står fremdeles tomt i bygningen som eies av KLP. I følge Aftenposten kan riving av bygget først komme i gang i 2019.

–Ambisjonen er å skape ny og grensesprengende byutvikling gjennom solide løsninger for arkitektur og bygulv. Hensikten er å belyse mulighetene som eierne og byen står ovenfor dersom Galleri Oslo rives, sier Mona Ingebrigtsen videre i pressemeldingen. 

De fem arkitektkontorene skal levere sine forslag allerede 1. februar, 2019.