Nyhet

Ferskt Arkitektnytt på vei: Gode byrom

Byplanleggere, arkitekter og landskapsarkitekter forteller om sitt arbeid med å skape gode byrom i Arkitektnytt nr. 9.

Det finnes mange metoder for å skape gode byrom. Du kan drive digital kartlegging ved hjelp av store mengder data, og på den måten argumentere for hva som virker og hva som mangler. Du kan snakke inngående med menneskene som skal bruke et område, og skreddersy det etter deres behov. Eller du kan prøve ut hva som skal til for å gi kvinner en naturlig plass i byrommene. I nyeste utgave av Arkitektnytt har vi intervjuet fagfolk som forteller om hvordan de arbeider, blant dem Mariela Alfonzo, Meg Walker og Pia Haukali.

Vi har også intervjuet Jan Christian Vestre, adm.dir. i Vestre. Landskapsarkitekt og doktorgradsstipendiat Elin T. Sørensen forteller om landskap under vann i kystsonen.