Nyhet

Ferskt Arkitektnytt på vei: Haga & Grov

Stavanger-kontoret Haga & Grov er årets vinnere av Arkitekturprisen. Møt dem i månedens portrett i siste Arkitektnytt, der du også kan lese om arkitektenes rolle i den offentlige debatten.


Hilde Haga og Rune Grov portretteres i siste utgave av Arkitektnytt. Foto: Hanna Maria van Zijp

Hilde Haga og Rune Grov etablerte sitt kontor i 1992. De har stått bak en rekke prosjekter, helst i sykkelavstand fra lokalene i Wessels gate i Stavanger. Dette gjelder også boligprosjektet Holmegenes, som de nettopp har mottatt Arkitekturprisen for.

I siste Arkitektnytt kan du også lese om hva Maria Molden, Henrik Lundgren, Mari Hvattum og et knippe andre synes om arkitektens rolle i den offentlige debatten. Hva gjør det med arkitektenes rolle og status i samfunnet når stadig flere diskuterer arkitektur og byutvikling i et økende antall kanaler?

Blant andre saker kan nevnes intervju med landskapsarkitekt Gro Treider om bevaring av naturarealer i distriktene, triennale i Japan, biblioteket i fremtidens delingssamfunn og rehabilitering av Landåshallen i Bergen. Vi ser også nærmere på teknologiske utfordringer for arkitektene og «livet etter Byggsøk».

God lesning!