Nyhet

Ferskt Arkitektnytt på vei: Haugen/Zohar

I den nyeste utgaven av Arkitektnytt kan du bli nærmere kjent med Haugen/Zohar, Beate Hølmebakks utstilling, moderne kulturminner i fare og veganere i Østfold.


Marit Justine Haugen og Dan Zohar er aktuelle med Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm og portretteres i nyeste Arkitektnytt. Foto: Miriam Alster

Marit Justine Haugen og Dan Zohar leter etter steder i arkitekturen hvor de kan gjøre en forskjell. I månedens portrett forteller de om sitt nyeste bygg, Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm, kibbutzliv i Israel og romantikk i ståldetaljer.

– Kunst er å miste kontroll, mens arkitektur er å vinne kontrollen tilbake igjen, sier Marit Justine Haugen.

Beate Hølmebakk fant arkitektur i møte med kvinnelige romankarakterer hos Ibsen, Garborg, Duun og Don de Lillo. Husene skal aldri bygges, men tegninger og modeller stilles nå ut på Nasjonalmuseet i Oslo.

– Både litteratur og arkitektur handler om menneskers liv og evne til innlevelse, sider Beate Hølmebakk.

Perler som trues

Fragment arkitekter har vært med å utvikle Snekkergrenda på Tomter, Norges første veganske bofelleskap. Dyrkbare fellesområder og nærhet til natur skal lokke mennesker på flukt fra byen.

Over hele landet trues arkitektoniske perler fra etterkrigstiden med riving. Skal vi frede, transformere, eller erkjenne at mye kommer til å gå tapt? Vi har snakket med eksperter og andre engasjerte.

Vi har også snakket med landskapsarkitekt Max Gitenstein, som mener at den pågående arkitekturdebatten ikke kan handle bare om bygg som objekter.

Dette og mye mer i bladet som nå er på vei til postkassene.

God lesning!