Nyhet

Ferskt Arkitektnytt på vei: Knut Folstad

– Jeg prøver meg bare fram. Men det er noen rom som jeg bare har veldig lyst til å se, sier arkitekt Knut Folstad i månedens portrett.


Arkitekt Knut Folstad. Foto: Jan Khür

Knut Folstad er en av dem som har valgt å starte egen praksis kort tid etter endt utdannelse.

– Jeg tror på det at hvis du gutser litt, så går det. Å holde igjen i stigen, og ikke bare hoppe, det funker i hvert fall ikke for meg, sier han i den kommende utgaven av Arkitektnytt, som er på vei mot postkassene nå.

Det er blitt et mangfoldig nummer som strekker seg fra Kabelvåg til Venezia. Vi har snakket med professor Mari Lending om boken hun har redigert og skrevet sammen med AHO-kollega Erik Langdalen, «Sverre Fehn, Nordic Pavilion, Venice. Voices from the Archives». Ifølge Lending er den nordiske paviljongen «trolig Venezia-biennalens vakreste bygg, og Fehns sterkeste verk». Hun synes det er påfallende at byggets tilblivelse- og resepsjonshistorie aldri er blitt dokumentert, før nå.

Hybrid-arktitekter

NAL åpner nå for en historisk utvidelse av medlemskapsordningen. Spørsmålet er om arkitektene er klare for å være i samme klubb som «Arealplanlegger MNAL» og «Urbanist MNAL», eller om de ønsker at sivilarkitekten fremdeles skal være sjefen for det hele. Og hva er motivasjonen, sterkere relevans eller å styrke økonomien gjennom flere medlemmer? Vi har spurt både dem som er innenfor og utenfor.

Vi bringer også en reportasje fra Kabelvåg i Lofoten, et sted i vekst, der det lages mulighetsstudier, samtidig som man jobber iherdig med å bevare den nedleggingstruede kunst- og filmfagskolen.

Videre forteller nyslått landskapsarkitekt Oda Bjerva om barnevennlig byplanlegging på Tøyen og Grønland, og vi snakker med interiørarkitektene om hvordan våre arbeidsplasser blir etter korona. Pluss mye mer, i Arkitektnytt nr. 3.

God lesning!