Nyhet

Ferskt Arkitektnytt på vei: Ny riksantikvar

Siste utgave byr på alt fra portrett av Hanna Geiran til iskrigende arkitekter, iblandet grønne tak, sykehusinteriør og mye annet.


Hanna Geiran, Norges nye riksantikvar, overtar en organisasjon i radikal endring, fra snevert vern av historisk bygg til en frontposisjon i det grønne skiftet og rollen som influencer. Hun mener også det er en fordel at hun er utdannet arkitekt.

 Vi foretar dessuten et bedriftshistorisk tilbakeblikk og ser på hockey-pockey-laget til Oslo-Arkitektenes Sportsforening, som i 1980 rykket opp i førstedivisjon. Hvor er de nå? Vi kan røpe at flere av dem ikke har strammet skøytelissene for siste gang.

Vi har også snakket med Gitte Langlo, leder i Møre og Romsdal Arkitektforening, om forholdene for lokale arkitekter. «Hva er vitsen med å være arkitekt i Møre og Romsdal, når man aldri får være med i konkurransene,» spør hun.

Du kan også lese om sykehjemsinteriør, grønne tak og mye annet. God lesning!