Nyheter

Fikk råd om høyere og tettere utbygging av regjeringskvartalet

Mandag mottok kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H), kvalitetsikringsrapporten for regjeringskvartalet.


Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H), fra dagens pressekonferanse. Foto: Skjermdump fra streamingen av pressekonferansen

Dagens rapport er sluttresultatet av arbeidet med å kvalitetssikre fjorårets «Konseptvalgutredning for nytt regjeringskvartal» (KVU). Rapporten konkluderer med at KVUens anbefaling om riving og flytting er gjort på riktig grunnlag.

 

Regjeringen tar den endelige avgjørelse om regjeringskvartalets framtid.

 

Langsiktig løsning for fremtidige behov

Før regjeringen velger konsept, vil de avveie ulike hensyn som funksjonalitet, bymiljø, sikkerhet, verneinteresser og økonomi, sa kommunal- og fornyingsminister, Jan Tore Sanner, etter at rapporten var lagt fram på pressekonferansen.

 

– Regjeringskvartalet skal stå i generasjoner. Jeg er opptatt av å legge til rette for gode og sikre arbeidsplasser, et godt bymiljø og ivareta behovet til trafikanter og lokale næringsinteresser. Jeg vil lytte til innspillene i utredningene vi har mottatt og til synspunkter på hvilke hensyn som bør tas, sa Sanner.

 

Vil ha innspill fra fagmiljøene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil invitere organisasjoner, næringsinteresser og andre til å komme med innspill på et eget møte i mars. Departementet vil også ha en god dialog med Riksantikvaren og Oslo kommune.

 

Rapporten gir følgende anbefalinger om hva konseptvalget bør avklare:

  • I hvilken grad byggene skal være foregangsprosjekter når det gjelder arkitektur, materialvalg, fleksibilitet og miljøløsninger
  • Nødvendig sikkerhetsnivå
  • Andel åpne kontorlandskap og cellekontorer og eventuell underdekning av arbeidsplasser
  • Bevaring eller riving av Høyblokka og Y-blokka.

 

Les kvalitetssikringsrapporten "Fremtidig regjeringskvartal - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalget.

 

Se utredernes presentasjon på pressekonferansen 17. februar 2014

 

Se hele dagens pressekonferanse.

 

Les konseptvalgutredning for nytt regjeringskvartal.