Nyhet

Finalistene til Statens pris for byggkvalitet klare

Alle de tre finalistene til Statens pris for byggkvalitet 2021 representerer bærekraft, fremragende byggkvalitet og innovasjon, påpeker juryen.


Helen & Hards Samling er en av finalistene til Statens pris for byggkvalitet 2021. Foto: Sindre Ellingsen

For årets pris har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt bærekraft som tema.

– Det er flott at vi kan løfte fram de prosjektene som går foran, som våger å ta ekstrakostnadene både i tid og penger, for å finne de gode, bærekraftige løsningene. Vi er helt avhengig av nye tanker og innovasjon dersom vi skal nå bærekraftsmålene, sier juryleder Erling Lae i en pressemelding.

Innovativt og smartere

De nominerte er Carpe Diem demenslandsby (Nordic – Office of Architecture, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Cadi interiørarkitekter), Kristian Augusts gate 13 (Mad arkitekter og Scenario interiørarkitekter) og Samling (Helen & Hard).

– Alle har ansvar for å redusere klimagassutslippene, og vi må bygge innovativt og smartere, sier Lae.

Carpe Diem demenslandsby, tegnet av Nordic – Office of Architecture og Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Juryen mener:

Om Carpe diem demenslandsby skriver juryen at det er er Norges første i sitt slag og et pilotprosjekt innen sosial bærekraft, og trekker fram at prosjektet har fulgt passivhuskravene og har bærekraftig materialbruk.

Kontorbygget Kristian Augusts gate 13 berømmes for å være det første bygget i landet hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i stor skala. «Å bevare en bygning framfor å rive, gir umiddelbare reduksjoner i klimagassutslippene», skriver juryen i sin begrunnelse.

Helen & Hards Samling i Sand i Nord-Odal kommune, et kombinert bibliotek-, bank- og leilighetsbygg, er valgt ut blant annet for sin utstrakte bruk av massivtre, med elementer som kan demonteres og gjenbrukes ved behov. «Arbeidet med trekontruksjonen har bidratt til stor grad av læring hos den lokale entreprenøren og underleverandørene, i tillegg viser det fram en stolt, lokal tømmerhistorie», skriver juryen.

Prisen deles ut på 30. september på Byggkvalitetsdagen – en fagdag arrangert av Direktoratet for byggkvalitet.

Kristian Augusts gate 13, tegnet av Mad arkitekter. Foto: Direktoratet for byggkvalitet