Nyhet

Finansparken vinner Årets trebyggeri

– Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge næringsbygg med fremragende arkitektur og høye miljøambisjoner, heter det om vinneren av prisen Årets trebyggeri 2019.


Vinneren av Årets trebyggeri er tegnet av Helen & Hard og Saaha arkitekter, med interiørarkitekt IARK og landskapsarkitekt Asplan Viak. Foto: Sindre Ellingsen

Prisen ble delt ut under et arrangement på Doga onsdag 24. juni og går altså til næringsbygget Finansparken, som er det nye hovedkvarteret til SR Bank i Stavanger. «Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking,» skriver Treteknisk i en pressemelding. «Prosjektet viser til fulle hvilke arkitektoniske og tekniske muligheter bruk av tre gir.»

Finansparken er på totalt snaue 23.000 kvm og har syv etasjer med trekonstruksjoner over bakken. Bygget er basert på et industrialisert byggesystem med limtre og massivtre samt spesialtilpassede dragere i limtre av bøk. Arkitekter er Helen & Hard og Saaha arkitekter, med interiørarkitekt IARK og landskapsarkitekt Asplan Viak.

Bygget på Bjergsted i Stavanger blir også et BREEAM Outstanding-prosjekt Foto: Sindre Ellingsen

Høye ambisjoner

Bygget i Stavanger er det største trebaserte næringsbygget som er realisert i Norge, og prosjektet berømmes også for sine høye miljøambisjoner. Miljøløsningene omfatter lavt energiforbruk, grønne tak, energibrønner, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp. Bygget blir også et BREEAM Outstanding-prosjekt.

– Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri», sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus i pressemeldingen.

I tillegg til Finansparken var Mjøstårnet i Brummundal (arkitekt: Voll Arkitekter) og JJK Kaffebrenneri i Vestby (arkitekt: Arkitektene Astrup & Hellern) nominert til prisen, som deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.

Foto: Sindre Ellingsen

FINANSPARKEN (Vinner)

 • Sted: Bjergsted, Stavanger
 • Prosjekttype: Nybygg, kontor
 • Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 450 millioner kroner
 • Bruttoareal: 22.800 kvadratmeter
 • Byggherre: Finansparken Bjergste/SR Bank
 • Byggherreombud: Nyland Byggeadministrasjon
 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Teknisk totalentreprenør: DNF
 • Arkitekt: Helen & Hard og Saaha arkitekter
 • Interiørarkitekt: IARK
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viav
 • Rådgivere: RIB tre: Degree of Freedom med Creation Holz l RIB betong: Multiconsult l RIV og RIE: DNF l RIAku: Sinus l RIGeo og RIMiljø: Multiconsult l RIBr: Cowi l RIEnergi: Erichsen & Horgen l RIE, BREEAM, LCA/LCC og byggherrerådgivning: Niras
Foto: Voll Arkitekter AS/ Ricardo Foto

MJØSTÅRNET (nominert)

 • Sted: Brumunddal
 • Prosjekttype: Hotell, kontorer, leiligheter og badeanlegg
 • Bruttoareal: 16.000 kvadratmeter
 • Totalentreprise: cirka 500 millioner kroner eks. mva.
 • Byggherre: AB Invest
 • Totalentreprenør: HENT
 • Arkitekt: Voll Arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Selberg arkitekter
 • Rådgivere: RIB, RIBr, RIAko og RIByfy: Sweco l RIG: Løvlien Georåd l LARK: Selberg l RIVA, RIVEI: Vianova l Uavhengig kontroll og utvidet kontroll betong- og trekonstruksjoner: Rambøll l Teknisk bistand: Norconsult
Foto: Arkitektene Astrup & Hellern

JJK KAFFEBRENNERI (Nominert)

 • Sted: Vestby
 • Prosjekttype: Industribygg
 • Byggherre: Joh. Johannson Kaffe
 • Totalentreprenør: AF Bygg Østfold
 •  Bruttoareal: 9.450 kvadratmeter
 • Kontraktsum eks. mva.: 255 millioner kroner
 • Byggeledelse: Asenso
 • Prosjektledelse teknisk: Siv. Ing. Engeset
 • Prosjekteringsledelse teknisk: EVR Norge
 • Arkitekt: Arkitektene Astrup & Hellern
 • Landskapsarkitekt: InSitu
 • Rådgivere: Prosjektering Kielsteg, utvikling av bygg-konseptet for byggherre i forprosjektet: Control l RIB for trekonstruksjoner (massivtre og limtre), RIA, SHA-koordinator: COWI l RIB plasstøpt: Bright l  RIBr, RIByFy: Sweco l RIG: Siv. Ing. Albert Ølnes l RIVA: LUVA Prosjekt l RIV, RIE: Structor Fredrikstad l RIM: Rambøll, Multiconsult l Solceller: AF Energi & Miljøteknikk