Nyhet

Fire fagdager

NAL med fire digitale fagdager om bærekraft i 2021. Fagsjef Camilla Moneta ber bedriftsledere prioritere ansattes bærekraftskompetanse. 


Camilla Moneta, fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund, planlegger fire fagdager om bærekraft i 2021. – Ledere og ansatte må prioritere faglig påfyll, hvis vi skal henge med i utviklingen, sier Moneta. Foto: Tommy Ellingsen/NAL

– Bedriftsledere i arkitektbransjen må ta ansvaret å tilby sine ansatte ny kompetanse. Vi er mange som tilbyr kurs innen bærekraft, men er avhengig av bedrifter som prioriterer at ansatte er faglig oppdatert på det som kommer. Dette er kunnskap som ikke kan ignoreres, sier Camilla Moneta, fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). 

I 2021 arrangerer Moneta og NAL hele fire fagdager med «bærekraft» som overhengende tema. I mars arrangeres fagdag om klima, i juni er temaet miljø, og til høsten vil temaene være sosial bærekraft (september) og økonomisk bærekraft (desember). 

Går i dybden

Rekken med fagdager er en slags fortsettelse av Arkitekturdagen 2019, hvor temaet var «nedvekst». Arkitekturdagen ble ikke arrangert i 2020, på grunn av pandemien, og den vil heller ikke arrangeres i 2021. 

– Det ble kastet mange inspirerende baller opp i luften den gangen, som vi nå ønsker å gå i dybden på. Målet er å få såpass store tema konkretisert, slik at det blir relevant for arkitektenes hverdag. 

Programmet for den første fagdagen er foreløpig mest spikret. Med «klima» som tema skal det handle om konkrete prosjekter hvor man har klart å få til mindre energibruk i både bygging og drift av bygninger. 

– Energibruk er et stort felt i seg selv, og handler om alt fra fornybare energikilder og ombruk til hvor mye transport som kreves av menneskene som skal bruke bygningen når bygget er ferdig. Det vil handle mye om prosess og hvor viktig det er med samarbeid og tverrfaglighet for å få til lavutslippsbygg.  

Klima, miljø, sosial- og økonomisk bærekraft er temaet for NALs fire fagdager i 2021. Her prosjektillustrasjon fra Besseggen arkitekter. Illustrasjon: Besseggen arkitekter

Foreløpig program

Fagdagen med tema «miljø» vil presentere prosjekter, problematikk og løsninger knyttet til naturressurser, biologisk mangfold, areal- og materialbruk. Sosial bærekraft handler om at man ikke må glemme den sosiale biten, når man bygger mer klima- og miljøvennlig. 

– Bærekraftige boliger må også være boliger som er gode å bo i for mennesker. Dette handler om å skape sosiale felleskap, sikre beboermedvirkning og legge til rette for ulike boformer. Inkludering og mangfold er fine ord, men hvordan legger vi til rette for det med arkitektoniske virkemidler? Og hvordan løser vi byer og tettsteder slik at livskvalitet sikres på samme måte som de andre bærekraftsmålene?

Smultringøkonomi

Siste fagdag, om «økonomisk bærekraft» vil det være mulighet for å ta opp andre måter å tenke ressursbruk og økonomiske systemer på – eksempelvis Amsterdams forsøk med såkalt «Doughnut Economics». Likevel handler det mest om å sikre økonomien i bærekraftige byggeprosjekter. For hva hva må egentlig arkitekten kunne om bærekraft for å få med seg de som skal investere i byggene.

– Det å ta den risikoen det innebærer å utvikle nye løsninger er helt nødvendig skal vi omstille oss til et bærekraftig samfunn fort nok. Men vi må samtidig sørge for fornuftige økonomiske modeller, sier Moneta.  

Tar imot innspill

Målet for fagdagene er å få hele byggenæringen interessert og engasjert – ikke bare arkitekter, men også ingeniører, utbyggere og byggherrer. Både yngre kontorer som har markert seg og de mer profilerte arkitektene inviteres til å  holde innlegg. Det vil også være diskusjon mellom de ulike innlederne. 

– Felles for dem som skal snakke er at de er og har lykkes med å være ambisiøse på vegne av bærekraftige målsettinger. Vi er åpne for innspill til hvem som kan inviteres, gjerne på mail til meg. 

– Og så må folk få fri til å delta?

– Ja, både ledere og ansatte må prioritere faglig påfyll, hvis vi skal henge med i utviklingen. Jeg foreslår at man også kan ta det med som en del av neste års lønnsforhandlinger på kontorene. Vi får ofte beskjed av folk som gjerne vil komme, men ikke har råd til å ta fri og at det ikke finnes midler til faglig oppdatering. Men her må alle ta et ansvar for at vi er klare som bransje til å omstille oss raskt. Det er ingenting å vente på!