Nyhet

Fire kommuner i verdens største arkitektkonkurranse

Haugesund, Levanger, Nesodden og Ringerike er valgt ut til å være med i Europan 16 – verdens største plan- og arkitektkonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere.


Teknobyen studentboliger i Trondheim er resultatet av en tidligere Europan-konkurranse, vunnet av MEK architects fra Spania. Foto: Matthias Herzog

- Dette er en unik mulighet for ambisiøse arkitekter å skape seg et navn, sier Tone Berge, arkitekt og daglig leder i Europan Norge i en pressemelding. 

Mange kjente arkitektkontorer i Norge og Europa har vokst med Europan som sitt springbrett, en internasjonal konkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Byer og kommuner fra hele Europa stiller med tomter med behov for nytenkning, og tverrfaglige team fra hele verden kommer med svar.

Gode resultater

Europan har tidligere ledet til flere innovative byutviklingsprosjekter i Norge, blant annet Teknobyen studentboliger i Trondheim av MEK architects og Grønneviksøren i Bergen, hvor en helt ny bydel basert på deleløsninger foreslått av Lala Tøyen er under planlegging gjennom pilotprosjektet Bopilot.

New Era Wharf av Space Travellers Architects, var vinnerforslaget i Europan 15 i Rødberg 2019. Illustrasjon: Space Travellers Architects

– Mer enn en konkurranse

Konkurransen tilbyr norske kommuner å utveksle erfaringer med andre europeiske byer som har tilsvarende problemstillinger, og i år er det kommunene Haugesund, Levanger, Nesodden og Ringerike som er valgt ut til å være med.

 - Europan er mer enn bare en konkurranse, sier Héctor Piña, styremedlem i Stiftelsen Europan Norge og prorektor ved Bergen Arkitektskole, i pressemeldingen. 

– Det er også en medvirkningsprosess på internt, lokalt og internasjonalt nivå. Når utviklingsområdene er kompliserte, ser vi at det ofte er behov for å designe en god prosess for inkludering av alle interessegrupper, miljøhensyn og ekspertgrupper.

Levende byer

Tema for årets Europan er «Levende byer: Metabolisme og inkludering», og vil utfordre deltakerne, både kommuner og arkitekter, til å lage rammene for en mer bærekraftig stedsutvikling i møte med usikre tider. «Europan 16 inviterer til å utforske det positive mulighetsrommet som dannes i en kritisk tid. Hvordan kan vi planlegge våre omgivelser slik at vi kan gjenopprette balansen i økosystemene og sikre demokratisk tilgang til offentlige tjenester og det offentlige rom?» heter det videre.

Blant de norske deltagerkommunene finner man Haugesund kommune, fersk vinner av Bolig og byplanprisen 2020 for utviklingsområdet Flotmyr i Haugesund. Flotmyr var en av tomtene Europan-konkurransen i 2011, og den vellykkede reguleringsprosessen har nå ført til at kommunen vil bruke Europan som metode i sitt neste store utviklingsprosjekt.

Områderegulering av Flotmyr i haugesund vant nylig BOBY-prisen, og nå vil Haugesund kommune delta med et nytt utviklingsprosjekt. Illustrasjon: Haugesund kommune

Internasjonalt tilsnitt

Spesielt viktig for Europan er det internasjonale samarbeidet, der norske kommuner kan utveksle erfaringer med andre europeiske byer med tilsvarende problemstillinger, skriver Europan.

– Byutviklere skal løse stadig mer komplekse problemstillinger i et samfunn som er i rask endring. Da er det nødvendig å slippe til nye stemmer og samarbeide internasjonalt for at norsk byutviklingspolitikk kan lykkes med å løse utfordringene som kommer med klimaendringer og økende sosiale forskjeller, sier Ola Bettum, styremedlem i Stiftelsen Europan Norge og professor i landskapsarkitektur ved NMBU.

Kommunene vil bruke de neste månedene på å videreutvikle sine problemstillinger, før konkurransen lanseres i april 2021. Resultatene fra konkurransen stilles ut høsten 2021 og vinnerprosjektene kåres i desember samme år.