Nyhet

Flertall for Y

Oslo bystyre har gått inn for en utredning av hel eller delvis bevaring av Y-blokka. – Det er ikke aktuelt for oss å ta noen omkamp, sier kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H). OAF mener det er mulig å snu. 


"Det er fremdeles mulig å snu," mener Oslo Arkitektforening. Foto: Ingebjørg Semb

Sist reguleringsplanen var oppe i bystyret gikk Arbeiderpartiet og Høyre, som sammen hadde flertall, inn for riving. Siden den gang har det vært valg. Da reguleringsplanen for regjeringskvartalet igjen stod på saksblokken onsdag 22. april, kunne de andre partiene samle seg og danne flertall for å utrede bevaring, ifølge NRK.

Astrup avviser bevaring

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, sier til NRK at:

– Vi ber om at det må utredes om hele eller deler av Y-blokka kan bevares.

Bjercke er ifølge NRK en av arkitektene bak forslaget som fikk flertall i Oslo bystyre onsdag kveld om å bevare Y-blokka.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier i samme sak at:

– Det er ikke aktuelt for oss å ta noen omkamp om Y-blokken.

«Det må handles raskt»

Oslo Arkitektforeningen øyner håp etter vedtaket i Oslo bystyre og skriver i en uttalelse til Arkitektnytt følgende:

«At bystyret i Oslo nå gjør et slik vedtak er utrolig bra! Vi oppfordrer regjeringen og stortinget på det sterkeste å lytte til vedtaket fra Oslo bystyre, og foreta en fullverdig utreding av et alternativ hvor Y-blokka bevares.»

OAF mener vedtaket gjenspeiler et sterkt engasjement for bevaring i befolkningen samt rådene fra et samlet fagmiljø innenfor arkitektur og kulturminneforvaltning:

«Det må handles raskt, men det er fremdeles mulig å snu. Vi er nå i 12 time, byggegjerdene er satt opp, det ryktes om aktivitet ved blokka og vi vet ikke om rivningsarbeider er igangsatt. Y-blokka står imidlertid fremdeles. Om ikke våre folkevalgte setter på den store pauseknappen nå, vil vi kunne våkne til at et av vårt lands mest unike modernistiske arkitekturverk, tett knyttet ikke bare til Oslos historie men også til verdens arkitektur og kunsthistorie – har gått tapt.»

Tone Selmer-Olsen, leder for Oslo Arkitektforening (OAF) er fornøyd med flertall for å utrede bevaring av Y-blokka i Oslo bystyre. Men nå må det «handles raskt» skriver foreningen i en uttalelse til Arkitektnytt. Foto: Mattias Josefsson