Nyhet

Fokus på teknologi

NALs fagdag ser på arkitektenes muligheter og utfordringer i en ny, teknologisk verden. – Vi lever i fantastisk spennende tider, sier moderator Knut Ramstad.


Arkitekt Knut Ramstad er glødende opptatt av teknologi og skal moderere NALs fagdag på fredag. Foto: Nordic – Office of Architecture

Fredag 20. november inviterer Norske arkitekters landsforbund til sin årlige fagdag, der det i år skal snakkes og diskuteres om hvordan teknologiutviklingen vil prege både arkitektnæringen og byggebransjen generelt i fremtiden. Hva med arkitektens rolle i en stadig mer teknologistyrt verden? 

Passende nok vil Arkitektenes fagdag 2020, av naturlige grunner, avholdes heldigitalt – alt holdt i tømmene av arkitekt og teknologileder Knut Ramstad i Nordic – Office of Architecture. Han har lang erfaring med anvendelse av ny teknologi innen arkitekturfaget, er spesialist på bruk av 3D-teknologi og underviser ved siden av som professor II ved NTNU. 

– Vi lever i fantastisk spennende tider, med en utvikling vi ikke har sett på lenge, sier Ramstad. 

–Det er få andre yrkesgrupper som har blitt tilsvarende påvirket av teknologiutviklingen som arkitektene. Fra tegnemaskin til Artificial Intelligence (AI) i løpet av én generasjon! 

Et øyeblikksbilde 

Fagdagens moderator mener den teknologiske utviklingen vil påvirke hverdagen og arbeidslivet til arkitekter i stor grad fremover, men sier at man må være oppmerksom på at tilgrensende fag også tar en del av kaken, om man ikke følger utviklingen oppmerksomt. 

– Teknologi påvirker hele kjeden, fra tidlig fase planlegging til drift, og det finnes hele tiden nye, interessante verktøy å vurdere for arkitektene. Målet med denne fagdagen er å gi et øyeblikksbilde av dette, belyse en del av trendene og se på måtene vi jobber på i et bredt perspektiv. Derfor har vi også invitert både entreprenører, byggherrer og produksjonsmiljøer, forteller Ramstad og understreker at dette på ingen måte blir en ukritisk hyllest til teknologiutviklingen. 

Nyheten om at det norske teknologiselskapet Spacemaker, som bruker kunstig intelligens i eiendomsprosjekter og i byutvikling, denne uken ble solgt for 2,2 milliarder kroner til den amerikanske software-giganten Autodesk, har ikke gått Knut Ramstad forbi: 

– Salget er et eksempel på at norske utviklermiljøer med utspring i arkitektprofesjonen har en helt unik rolle, også i verdenssammenheng. Nyere digitale verktøy har gitt arkitektene muligheter til å utforske en ny formverden, teste ut nye ideer, involvere beslutningstakere og brukere, og der er norske arkitekter helt i verdenstoppen.

Arkitekt Arne Folkestad Bjelland i Spacemaker skal under fagdagen fortelle om hvordan selskapet jobber med kunstig intelligens og maskinlæring. Selskapet ble denne uken oppkjøpt for 2, 2 milliarder kroner.

Utfordrende teknologi 

– Hvis vi bytter styrken i brilleglassene litt og ser på utfordringene for arkitektene i denne nye verden? 

– Nyere teknologier som maskinlæring, AI og parametrisk design vil redusere tiden vi bruker på utvikling av prosjektene, og vi må finne en ny måte å sette verdi på våre faglige produksjon. At vi ikke lenger teller timer, men verdien av arbeidet, og at vi stiller krav til byggherrene om hva som skal leveres. Dette vil sannsynligvis kreve større spesialisering, og kompetanseutvikling blir stadig viktigere. Med nye verktøy lager vi intelligente modeller som kan følge prosjektet gjennom hele dets levetid, fra planlegging til produksjon til driftsfase til demontering eller rivning og ombruk. Dette åpner opp for at arkitekten kan levere tjenester også i et større livsløpsperspektiv, som for eksempel forvaltere av disse modellene. Det utvikles også nye verktøy som enklere lar oss simulere prosjektenes klimapåvirkning gjennom produksjon og driftsfase, disse vil være av stor verdi og hjelpe arkitekten i å ta riktige valg. 

Ramstad forteller videre at man under fagdagen vil diskutere hvilke nye profesjoner man kan se i en fremtidig byggebransje, for eksempel innen prefabrikasjon, robotisering og automatisering - fagfelt arkitektene i mindre grad kjente for noen år siden. 

– Det er viktig å påpeke at disse endringene ikke kun er en trussel, men også innebærer en  mulighet for at arkitekten virkelig  kan sette seg i førersetet og ta eierskap til teknologien, sier han.

Heldigital fremtid

Spacemaker, ved arkitekt Arne Folkestad Bjelland, blir også å finne på podiet under arkitektenes fagdag. Han skal fortelle om hvordan selskapet jobber med kunstig intelligens og maskinlæring. I tillegg trekker Ramstad frem Samuel Omans, arkitekt og strategy manager i nettopp Autodesk, sine fremtidscenearier innen utvikling, og Statsbyggs visjoner som bestiller ti år frem i tid. 

– Hvordan blir det å holde fagdag i heldigitalt format? 

– Den største utfordringen blir å engasjere tilhørerne. Kommer det inn nok spørsmål underveis? Får vi til en dialog? De fleste er jo erfarne med videokonferanser nå, men vi må få til et samspill, avslutter Ramstad.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.