Nyheter

Folkelig Y-blokkmarkering

Lars Lillo-Stenberg stiller med gitar. «Støtteaksjon for å bevare Y-blokka» håper også folket møter opp på markeringen på mandag.


Nikolai Astrup (H), ny kommunalminister, vil ikke høre på protestene mot rivning av Y-blokken i Regjeringskvartalet. Selv kommer han fra arkitektslekt. Foto: Bjørn Erik Pedersen Foto: Bjørn Erik Pedersen

Y-blokka skal rives, det har Jan Tore Sanner og hans departement bestemt. Et parallelloppdrag er satt i gang for å forme det nye Regjeringskvartalet og bevaring av Y-blokka vil ikke være et alternativ i dette arbeidet. Like fullt er en støtteaksjon dannet og 635 personer har i skrivende stund meldt seg på mandagens markering på Johan Nygaardsvolds plass.

 

– Vi håper at mange av dem møter opp, sier Linn Willetts Borgen, talsperson for støtteaksjonen. Hun er til daglig fagredaktør i Fortidsminneforeningen.

 

– Det er jo slik med Facebook at ikke alle påmeldte møter opp. Men vi har også en del engasjerte som ikke er på Facebook og som vi når på annet vis.

 

Flere appeller

I tillegg til Lillo-Stenberg, vil det bli performance av Runa Rebne og korte appeller ved Espen Viksjø, Hugo Lauritz Jenssen og Fortidsminneforeningen. Markeringen vil vare en halvtimes tid.

 

Willetts Borgen forteller at aksjonen er ment å vise en litt mer folkelig side ved motstanden mot rivning.

 

– Til nå har det vært mange flotte kronikker av fagfolk. Det er fint, men da kan man også bli offer for beskyldninger om at dette bare er en smal gruppe arkitekter som er mot rivning. Vårt hovedmål er å vise at det finnes en større og bredere motstand enn det folk gjerne tror.

 

Støtteaksjonen har nedsatt flere arbeidsgrupper som jobber med temaer som sikkerhet, byrom og alternativer for hvordan Y-blokka kan inkomporeres i planene for Regjeringskvartalet.

 

– Vi arbeider med dette parallelt med Statsbyggs parallelloppdrag og det kommer mer utover våren, sier Linn Willetts Borgen.

 

Aksjonsgruppa for bevaring av Y-blokka består blant andre av representanter for Fortidsminneforeningen og ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites), samt Marianne Skjulhaug, Bjørn Cappelen, Espen Johnsen, Marianne Borge, Hanne Sophie Claussen, Kjersti Hembre, Even Smith Wergeland, Johanne Borthne og Vilhelm Hofseth Christensen. Også andre fagfolk og privatpersoner er med i gruppa.