Nyhet

«Forbilledlig transformasjon»

Statens byggkvalitetspris går i år til Ålgård sentrum. «Fremragende byggkvalitet er brukt som en offensiv strategi…» heter det i juryens uttalelse. To andre prosjekter fikk hedrende omtale.


Fakta om nye Ålgård sentrum

Parkanlegg i Ålgård – torg, kanalpark og elvepark
Adresse: Nye Ålgård sentrum, 4330 Ålgård – Gjesdal kommune, Rogaland
Areal: 23 dekar (ca. 9 dekar park, 7 dekar gater og 7 dekar flomsikring/elvepark)
Ferdigstilt i 2018

 • Byggherre/tiltakshaver: Gjesdal kommune
 • Arkitekt for reguleringsarbeidet: CF Møller, Dronninga landskap
 • Landskapsarkitekt for Torgveien, flomparken langs elva og kanalparken: Dronninga Landskap i samarbeid med flere
 • Kunstnere bak teglsteinteppe på torget: Løvaas & Wagle
 • Arkitekt for utforming av aktivitetsparken på torget: ATSITE og Brandsberg Dahl arkitekter
 • Arkitekt for aktivitetspark for ungdom og busstopp-park: KAP arkitekter
 • Entreprenører: Risa AS, Bjelland AS, Georg Stangeland AS, Braathen Landskapsentreprenør

Involverte i arbeidet med parallelloppdraget/reguleringsplanen:

 • C.F.Møller, Dronninga landskap, Haugen/Zohar, TØI, Vista Analyse og Erichsen & Horgen

Involverte i detaljplanarbeidet med Ålgård kanalpark og flomsikring Figgjoelva (2014-18) :

 • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap
 • Arkitekt: C.F. Møller, Arkitema, Haugen/Zohar 
 • Kunstfaglig rådgiver: Haugen/Zohar
 • Lysdesign: Zenisk
 • Ingeniør: Dimensjon/Sweco
 • Flomsikring: Dr. Blazy – Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co.KG
 • Miljøplan for flomsikringstiltak i Figgjoelven: Ecofact
 • Entreprenør: Risa (hovedentreprenør)

Involverte i detaljplanarbeidet med  gater og plasser i Ålgård (2014-18): https://www.dronninga.com/prosjekter/gater-plasser/algard-torggata/

 • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap
 • Arkitekt: C.F. Møller, Arkitema, Haugen/Zohar 
 • Kunstfaglig rådgiver: Haugen/Zohar
 • Kunstnere bak teglsteinsteppet: Løvaas & Wagle
 • Lysdesign: Zenisk
 • Ingeniør: Dimensjon/Sweco
 • Entreprenør/anleggsgartner sentrumsgata: Bjelland (hovedentreprenør), Backe Bygg (kulvert)
 • Entreprenør/anleggsgartner torg og kanalpark: Georg Stangeland (hovedentreprenør), Landskapsentreprenørene, Kvia (betongkonstruksjoner)

 Involverte i arbeidet med svevende benker og øvrige aktivitetsanlegg:

 • ARK -aktivitetsanlegg og busstoppark: KAP
 • LARK - svevende benker: At Site, Rampline
 • Ingeniør: Sweco
 • Entreprenør: Georg Stangeland (hovedentreprenør), Landskapsentreprenørene, Kvia (betong-trekonstruksjoner)

–  Anlegget er blitt en framtidsrettet og sosial møteplass som er tilrettelagt for alle, sa statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) under utdelingen av prisen.

KMD er ansvarlig for prisen, ifølge en pressemelding fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Prisen ble delt ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo i dag.

Tema var transformasjon

Ålgård sentrum, som konkurrerte mot Bygdebox fra Trøndelag og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo, er tegnet av Dronninga landskap og byggherre for prosjektet er Gjesdal kommune.

Tema for årets pris var transformasjon. Ifølge pressemeldingen har juryen vært på jakt etter prosjekter som har jobbet med endring og gjenbruk av eksisterende byggverk eller områder.

I Ålgård er den gamle stadion flyttet og har frigjort et attraktivt areal for et nytt sentrum. Gjesdal kommune har utviklet et nytt sentrum med torg, kanalpark og elvepark.

Juryen skriver følgende om valg av vinner:

«Nye Ålgård sentrum viser en forbilledlig transformasjon av et område som tidligere rommet industri, parkering og en fotballbane. Den tidlige etableringen av uterom med fremragende byggkvalitet er brukt som en offensiv strategi for å skape ny identitet og et sterkere sentrum. Prosjektet bidrar til å styrke byens sosiale, miljømessige, kulturhistoriske og økonomiske bærekraft.»

Landskapsløsning

Med utviklingen av nye Ålgård sentrum har Gjesdal kommune vist hvordan et problem kan snus til en mulighet. Prognosene for klimaendringer og økt flomfare viste at Figgjoelva måtte flomsikres. Tiltakene som ble utført åpnet muligheten for å etablere en elvepark med sykkelveier og elvestier, og ikke minst kanalparken som strekker seg opp til torget og bussholdeplassen. Der er det bygget to romslige og unike busskur med husker, ladepunkter for mobil og gratis wifi, skriver DiBK.

Hedrende omtale

Bygdebox (arkitekt Pir II) et nærings- og aktivitetshus på Stokkøya i Åfjord kommune i Trøndelag, og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, den gamle majonesfabrikken til Mills, (utvendig arkitektur av Element arkitekter, innvendig arkitektur av Ledsten Arkitektur) var de to andre prosjektene som kom til finalen. Begge mottok hedrende omtale fra fagjuryen.

 Prisen ble delt ut på DOGA i Oslo av statssekretær Thorleif Fluer Vikre og juryleder Erling Lae.

Mer informasjon om prisen og omtale av vinnerprosjektet og de hedrede på DiBKs nettsider

Bildekredittering i kronologisk rekkefølge: Ragnhild Momrak, Ivar Brekken Ålgård, Sven Olav Jensen og Jiri Havran de siste tre bildene.