Nyheter

Forenklet TEK på høring

De viktigste forenklingene i TEK17 gjelder boliger, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslaget til ny teknisk forskrift er nå sendt på høring.


Jan Tore Sanner tror de foreslåtte TEK-forenklingene vil bety besparelser i hundre tusen korners klassen per bolig. Arkivfoto: Ingvil Skeie Ljones

Høringsfristen er 10. februar 2017, og høringsmøtet er i neste uke. 

 

– Vi foreslår løsninger som gjør at særlig små boliger kan planlegges mer fleksibelt og få bedre romløsninger. Dermed kan boligene bli både bedre og rimeligere. Samtidig har vi beholdt kravene som er begrunnet med sikkerhet og helse, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
 

Listen over foreslåtte forenklinger er lang, og kan leses i sin helhet på DiBKs hjemmesider. Det gjelder ulike forslag til redusering av tekniske krav for ulike typer boliger: alle boliger, små boliger og studentboliger.

 

Blant kravene departementet ønsker å fjerne er krav om utsyn fra soverom, krav om innvendig bod, tilgjengelighet til balkong eller terrasse og krav om luftlydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal i studentboliger. Andre forslag er for eksempel mulighet til å velge mellom ulike størrelser på snurektangel for rullestol og lempe på krav om tilgjengelige balkonger og terrasser slik at kravet bare gjelder den som har størst areal.

 

Ifølge pressemeldingen viser beregninger fra Bygganalyse at forslagene kan redusere byggekostnadene med mellom 100 000 og 130 000 kroner per bolig.
 

– Byggteknisk forskrift er et viktig regelverk for innbyggere og næringsliv. En enklere forskrift gjør det enklere og billigere å bygge, sier Sanner i meldingen.
 

Direktoratet for byggkvalitet inviterer til høringsmøte tirsdag 22. november fra 9.30 til 11.30 i Ingeniørenes hus´ møtesenter i Kronprinsens gate i Oslo.

 

Melding om høring

 

Pressemelding på Direktoratet for byggkvalitet: