Nyhet

Foreslår drastiske endringer

Utvalg foreslår å fjerne sentral godkjenning, ansvarsrett og tiltaksklasser. Endringene kan gi arkitektene en ny rolle. 


Foto: Flickr

Sentral godkjenning og ansvarsretten

  • Regjeringen har opprettet et ekspertutvalg som skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.
  • Utvalget lanserte sin rapport 5. februar. 
  • Her foreslås det blant annet  å fjerne ordninger som sentral godkjenning, ansvarsrett og tiltaksklasser.
  • Det foreslås videre at byggherre/tiltakshaver gis ansvarsretten knyttet til byggeprosjekter.

Kilde: NAL og regjeringa.no

– I praksis ønsker utvalget å kaste om på hele det systemet som finnes i dag og erstatte det med noe nytt. Her ser vi mange muligheter til å styrke arkitektenes rolle, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL) om Byggkvalitetsutvalgets nye rapport. 

I desember 2018 åpnet regjeringen for å sidestille en master i arkitektur med en toårig fagskoleutdanning med praksis, for å kunne erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 2. Det betyr å kunne prosjektere bygg av en viss størrelse og kompleksitet - eksempelvis boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg og driftsbygninger. I tillegg har en rivende utvikling av kunstig intelligens, gjort det fritt frem for utbyggere å utvikle eksempelvis store boligprosjekter uten å involvere arkitekt. 

Byggkvalitetsutvalget leverte 5. februar sin innstilling til regjeringen, etter å ha utredet ordningene med sentral godkjenning og ansvarsrett i byggesaker. Konklusjon til utvalget kan sies å være drastisk. De foreslår å fjerne både sentral godkjenning, ansvarsrett og tiltaksklasser. 

Opprydding i juridisk ansvar

Bakgrunnen for rapporten er et ønske fra regjeringen om opprydding i uklare ansvarsområder. For hvem har egentlig det juridiske ansvaret dersom det oppstår feil og mangler i dagens nybygg? 

Svaret på det spørsmålet er i dag uklart mener utvalget, som er ledet av siviløkonom Nils-Henrik von der Fehr. 

De skriver blant annet at «dagens ansvarsrettssystem oppfyller ikke intensjonen om tydelig plassering av ansvar, men medfører tvert imot uklarhet og ansvarspulverisering». 

Denne uklarheten kan føre til misforståelser, fortsetter de, for «selv om hensikten med ansvarsrettsystemet er å bidra til klare ansvarsforhold, er det i praksis mulig å misforstå eget ansvar, bevisst eller ubevisst». 

Inn med arkitektkompetanse

– NAL har tatt et initiativ til å klargjøre både arkitektkompetansen og hvilke arkitektoniske og samfunnskritiske områder vi mener det må være et formelt krav til arkitektkompetanse, sier Løkken i NAL. 

Dette arbeidet har foregått siden i høst, og er et samarbeid med de andre arkitektorganisasjonenen, arkitekt- og landskapsarkitektutdanningene, og resten av bransjen. NAL ser mest av alt mange muligheter i etterkant av utvalgets rapport. 

– Vi er godt forberedt til å svare ut byggkvalitetsutvalgets konklusjoner, og vil forme vår tilbakemelding på bakgrunn av slik arkitektene selv vurderer sin kompetanse og ansvarsområder, sier Løkken. 

Kompetansekrav gir muligheter

NAL og president Løkken vil nå lese rapporten nøye, og gi tydelige tilbakemeldinger i den høringsprosessen som kommer i kjølvannet av rapporten.

– Det er allerede gjort så store endringer i ansvarsrettsystemet at det uansett er behov for betydelig opprydding og presisering. Selv om det åpenbart er forslag som utfordrer ordninger vi ønsker å styrke, som svakere offentlig kontroll, er det også forslag vi mener gir oss store muligheter, spesielt den betydelige vektleggingen av kompetanse.

Rapporten repeterer flere ganger behovet for å sikre rette utdanningskompetanse for både enkeltpersonlig og for bedriftene, og antyder til og med at det kan være relevant å ha flere lovregulerte yrker i bransjen. 

– Det vil i så fall bety en innskjerping og presisering av hvilken utdanningskompetanse som kvalifiserer til hvilke ansvarsområder, og gir etter vårt skjønn vesentlige muligheter for arkitektutdanningen, som i dag langt på veier deregulert gjennom dagens byggesaksforskrift, sier Løkken.