Nyheter

Foreslår selvbygging for flyktninger

Arkitekt Magne Magler Wiggen har et forslag til boligprosjekt for flyktninger. Torsdag gikk han ut i Ny tid og kritiserte regjeringen for defensiv bosettingspolitikk.


Magne Magler Wiggen ser for seg enkle boliger rundt et tun med ulike typer private og kollektive uterom tilpasset asylsøkernes situasjon. Illustrasjon: MMW
- Dagens asylpolitikk er altfor pinglete. Det er gjerrig og gnient det vi tilbyr de som kommer på flukt fra krig og nød, sier Magne Magler Wiggen til Arkitektnytt.
- Dagens asylpolitikk er altfor pinglete. Det er gjerrig og gnient det vi tilbyr de som kommer på flukt fra krig og nød, sier Magne Magler Wiggen til Arkitektnytt.

Boligprosjektet Wiggen foreslår er basert på selvbygging og lokal produksjon av materialer. Han tenker seg utvikling av prototyper for kompakte tun, rekkehusområder eller landsbylignende prosjekter. De som kommer til landet har enten verdifull kompetanse fra hjemlandet eller behov for å komme i opplæring i Norge, tror Wiggen.

 

I torsdagens utgave av avisen Ny tid, presenterer han tankene om bosettingsprosjekter basert på selvbyggeri og lokal produksjon av materialer. Til avisa sier Wiggen at Norge er nødt til å ta imot flere mennesker enn dem det er plass til på norske asylmottak.

 

- Utgangspunktet mitt er at jeg synes dagens asylpolitikk er altfor pinglete. Det er gjerrig og gnient det vi tilbyr de som kommer på flukt fra krig og nød. Jeg mener det må på plass et konkret tilbud og en infrastruktur slik at disse menneskene får det best mulig. Da blir de som kommer også i stand til å være her og bidra som best de kan.

 

Wiggen mener man må få folk flest til å tenke annerledes om dem som kommer.

­­- Dette er en ressurssterk gjeng som klarer å organisere seg selv og som har lyst til å bo og jobbe sammen. Det er opp til oss å gjøre det beste ut av det mens de er her.

 

Tverrfaglige team

Wiggen ser for seg forskjellige typer boliger med ulike typer kollektive fellesfunksjoner og tilpassete kollektive og private utearealer. Prosjektene må utarbeides av tverrfaglige team slik at arkitekturen kan imøtekomme de ulike behovene som beboerne kommer til Norge med, understreker han.

 

- Vi i MMW er vant til å jobbe i team med psykologer, samfunnsvitere og andre faggrupper. I et pilotprosjekt vil det være viktig å ha satt sammen et godt rustet team, så man slipper å måtte gjøre erfaringer og feil som ytterligere belaster en sårbar gruppe. Dette må komme i gang fort, sier Wiggen.

MMW er rustet til å starte en prosess raskt hvis de rette offentlige instansene skulle ringe.

 

- Det ville ikke være noen unaturlig oppgave for kontoret, og det skal la seg gjøre å snu seg litt fort rundt. Vi er vant til å styre slike prosesser. Jeg må innrømme at jeg er litt lei alt prat om innovasjon og alt som skal forskes fram. Tenk på hva man fikk til etter krigen, da en gjeng arkitekter reiste til Finnmark og bare satte i gang med å tegne, sier Wiggen.

 

Globalt og lokalt

Han tenker også at det vil komme mange arkitekter fra Syria som kan settes i sving med en gang.

­

 

- Det kan være fornuftig å tegne ut et knippe protoyper som gir mulighet til lokal forankring. Det er viktig at boligprosjekter som dette får et formspråk og en materialpalett som oppfattes som stedlig, da det vil ha en effekt som demper gnisninger mellom flyktninger og lokalbefolkning, mener arkitekten.

 

Selvbyggeri

Utførelsen skal beboerne delvis stå for selv, i den grad de har kompetanse og mulighet til det. Selvbyggingen kan skje i samarbeid med ulike aktører lokalt eller nasjonalt, foreslår Wiggen.

 

Løsningen hans er basert på at det benyttes kortreiste materialer, gjerne helt lokalt- og egenprodusert. For eksempel kan det enkelt settes i gang god, gammeldags teglsteinsproduksjon, mener Wiggen.

 

- Jo lenger sør for Norge du kommer, jo flere har kompetanse på å bygge i andre materialer enn tre. Teglverk har det vært over hele Norge, og teglstein er ekstremt enkelt å produsere, det er så low tech som det kan bli, sier arkitekten.

 

Å blåse liv i interessen for håndverksfag, kan være en av mange ting de som flykter hit kan bidra med, mener Wiggen. Byggingen av boligfeltene han ser for seg, skal foregå ved at man både lærer opp og lærer av de som kommer for å bosette seg i Norge.

 

- Det kommer en hel masse folk som vil ha nytte og glede av å overbringe kunnskap om håndverksfagene og overføre praksisen fra det landet de kommer fra. Eller de trenger å få opplæring for å komme seg i aktivitet. Det er kanskje en gammeldags måte å se det på, men er man traumatisert kan det være god hjelp i å bruke kroppen og hendene. Ikke minst vil det ha positive sider å være aktivt med på å bygge for seg og familien, mener arkitekten.

 

Teglsteinsproduksjon

En av mulige tomteområder Wiggen nevner i artikkelen i Ny tid, er Fossum i Bærum.

 

- Jeg bor i nærheten og vet tilfeldigvis at det ble laget mye teglstein i området rundt Grini. Mye av Oslos murby fra 1880-årene er bygget av stein herfra. Det er enkelt å ta opp igjen denne produksjonen, sier arkitekten.