Nyhet

Arkitektglede i Trondheim

Valget av Trondheims byarkitekt, Are Risto Øyasæter, skaper god stemning blant byens arkitekter. – Are vil utvikle rollen som byarkitekt på en formidabel måte, sier Nadja Sahbegovic.


Nadja Sahbegovic, arkitekt i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune, var student av Are Risto Øyasæter og mangeårig kollega i kommunen. Hun beskriver den nye byarkitekten som «en lyttende pedagog». Foto: Trondheim kommune/Sara Husby

Trondheim kommune har ansatt Are Risto Øyasæter som byens byarkitekt. Øyasæter er utdannet arkitekt fra NTNU, og har undervist samme sted. Han blir nå imidlertid hentet fra kommunens egen stab hvor han blant annet har vært avdelingsleder på Byplankontoret.

– Vi er svært fornøyd med at Are blir den som skal utforme og bekle denne viktig rollen for byen vår, fortalte byutviklingsdirektør, Einar Aassved Hansen, til Arkitektnytt tidlig onsdag formiddag.

Knut Bergersen (1915-2010), var Trondheims forrige byarkitekt. Han gikk av i 1955, da stillingen ble lagt ned.

– Stor dag for byen

Trondheims arkitektmiljø ser også ut til å være glad for valget av Øyasæter. Det er mange glade utropstegn i sitatene vi har hentet inn fra Trondheim-arkitektene. Aller tydeligst er kanskje Geir Brendeland, arkitekt og professor ved NTNU.

– Dette er en stor dag for byen! Vi får en veldig god byarkitekt. Are er klok, hyggelig og en helt eminent fagperson. Han er også en veldig god pedagog og det kan jo sikkert trenges i den stillingen, skriver Brendeland til Arkitektnytt.

Han mener Øyasæter er unik fordi han kan kombinere kjerneverdiene i arkitekturfaget, med en tilsvarende god forståelse av mennesker og samfunnsprosesser.

– Hans utrolig flotte arbeide med Områdeløft Saupstad-Kolstad er beviset på dette, sier Brendeland, og viser til at Øyasæter var programleder for det kommunale områdeløftet for Saupstad-Kolstad, inntil programmet ble avsluttet i 2020.

Denne uken ble det kjent at Are Risto Øyasæter er Trondheims første byarkitekt. Øyasæter er utdannet arkitekt fra NTNU, har undervist samme sted. Han kommer nå fra en annen stilling i Trondheim kommune. Foto: Terese Samuelsen/ Trondheim kommune

Lyttende pedagog

Nadja Sahbegovic, arkitekt og prosjektleder hos kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune, har jobbet med Øyasæter i samme stab. Hun var også på det første kullet Øyasæter hadde ansvaret for ved arkitektstudiet ved NTNU i 1998.

Sahbegovic beskriver den nye byarkitekten som lyttende, samarbeidsvillig, omgjengelig og en god pedagog. Han har også hatt stor faglig påvirkning på Sahbegovic, som både som lærer og kollega.

– Jeg er overbevist om at Are vil innta og utvikle rollen som byarkitekt på en formidabel måte. Han har dyp forståelse og interesse for stedsutvikling og arkitektur, og arkitekturens betydning i våre hverdagsliv, sier Sahbegovic.

Martin Høgh Olsen, produktdesigner, lektor ved Institutt for Design ved NTNU og ansvarlig for Facebook-siden «Arkitektur i Trondheim» . Han mener det er en fordel at Øyasæter kjenner kommunens irrganger. Foto: Lena Knutli

– Begrenset utvalg

Martin Høgh Olsen er produktdesigner og lektor ved Institutt for Design/NTNU, samt ansvarlig for Facebook-siden «Arkitektur i Trondheim». Han mener også Øyasæter er et godt valg for Trondheim.

– Øyasæter har blant annet den fordelen at han kjenner saksbehandlingens irrganger fra sin fartstid på Byplankontoret. Men den brede erfaringen han ellers tar med seg inn i stillingen, tror jeg vi kan forvente en lyttende og diplomatisk byarkitekt, med et godt blikk for det store bildet. Det vil Trondheim nyte godt av, sier Olsen.

Er det noe problematisk med at en stilling som byarkitekt, som naturlig har et element av korreksjon i seg, blir rekruttert fra kommunens egne rekker?

– Det kan man man sikkert hevde. Men argumentet må balanseres mot øvrig kompetanse, og det faktum at det er et begrenset utvalg kvalifiserte. At vi får en lokal med et solid overblikk, kommer nok særlig godt med nå i første runde.

Cathrine Johansen Haanes i Nøysom arkitekter beskriver Øyasæter som en arkitekt som er «forkjemper for god arkitektur som berører sanser og sinn». Foto: Nøysom arkitekter

– Før Oslo!

Hos Nøysom arkitekter liker de også valget av ny byarkitekt. Cathrine Johansen Haanes, arkitekt og partner hos Nøysom, synes heller ikke det er problematisk at Øyasæter rekrutteres fra kommunestaben.

Hun mener derimot at hans erfaring fra by- og områdeutvikling i kommunen, i tillegg til erfaringen som underviser og privatpraktiserende arkitekt, bare en fordel i jobben som byarkitekt.

– Men Are, slik vi kjenner ham, er kanskje først og fremst en forkjemper for god arkitektur som berører sanser og sinn. Det trenger vi mer av i dag!, skriver Haanes til Arkitektnytt.

Også Ole Wiig, arkitekt og grunnlegger av NSW, viser den samme gleden over valget. Han skriver følgende om valget:

– For det første er jeg glad for at Trondheim har ansatt en byarkitekt (før Oslo!) og som byen sårt trenger. Og for den andre er Are et glimrende valg. Den beste nyheten jeg har fått på lenge!

Håper på ressurser

Marianne Skjulhaug, ny dekan ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU, kaster seg også inn i gratulasjonsrekken. Hun mener Trondheim, med Are Risto Øyasæter har fått en byarkitekt som kjenner byen og kommuneadministrasjonen godt, men «ikke minst, at byen får en kunnskapsrik, inspirerende og klok byarkitekt. Ikke ulik den som Bergen har».

Skjulhaug har også følgende oppfordring til Trondheim kommune:

– Spørsmålet nå blir om Trondheim raskt kan komme på banen med en like frisk satsing som Bergen har gjort. En allerede fin by fortjener det beste, så oppfordringen må være gi den nyslåtte byarkitekten de ressursene som skal til.