Nyhet

Fornøyde med krisepakker

– Det aller viktigste, utover ansattes helse, er å arbeide med alt som kan arbeides med, sier Egil Skavang i Arkitektbedriftene.   


Regjeringen, ved statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner, har sammen med en samlet opposisjon lansert krisepakker for å hjelpe norsk næringsliv gjennom viruskrisen. Foto: Eirin Larsen, SMK

Et samlet storting ble mandag enige om krisepakker som skal hindre økonomiske tap som følge av virusutbruddet. Blant annet er permitterte sikret full lønn i 20 dager. 

I tillegg har man også bestemt at selvstendig næringsdrivende og frilansere får midlertidig inntektssikring på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de siste tre årene. Den øvre grensen for inntekt er satt til rundt 600.000 kroner (6G).

Det er også blitt satt av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger, fra regjeringens side, slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer. Halvparten av dette er rettet inn spesielt mot små- og mellomstore bedrifter. Den andre delen, rundt 50 milliarder til gjenopprettelsen av statens obligasjonsfond, gjøres for å sikre bedriftenes likviditet og er rettet mot de større bedriftene. 

Glad for pusterom

Afag organiserer arbeidstakersiden i arkitektbransjen og har i dag over 4900 medlemmer med mastergrad i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, planlegging, design og kunsthistorie. 

Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag, kaller krisepakken for «et foreløpig, men dog svært viktig pusterom». 

– Dette er viktig både for arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Det første forslaget fra regjeringen var ikke godt nok, og det er oppløftende å se at partene har kommet frem til en omforent løsning, sier Opsahl og legger til at det også er positivt at de som må være hjemme med små barn på grunn av stengte skoler og barnehager, får utvidet rett til omsorgspenger. 

Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag, påpeker at permittering bare skal brukes der det er nødvendig i krisetiden vi nå er inne i. Foto: Afag

Advarer mot permitteringer

Arkitektbedrifter er generelt sårbare for konjunktursvingninger, påpeker Afag. Opsahl understreker derfor hvor viktig det er gode permitteringsregler for deres medlemmer. 

– Men det er også viktig at permittering bare brukes der det er nødvendig, for vi hører også fra virksomheter som melder at de foreløpig har bra med oppdrag, sier Opsahl.

– Hva savner dere i pakkene eller i kommunikasjonen fra regjeringen? 

– Vi må ta høyde for at det kan bli behov for nye tiltak fortløpende. Det er viktig å huske på at full lønn de første 20 dagene er et kortsiktig virkemiddel. På dag 21 får man bare 62,5 prosent av full lønn opp til 6G, og dette vil for mange få dramatiske konsekvenser for privatøkonomien.

– En god start

Bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene i Norge er fornøyde med at myndighetene nå midlertidig overtar store deler av ansvaret for lønnsdekningen til de ansatte ved å dekke full lønn fra dag tre i arbeidsgiverperioden ved permitteringer. Arkitektbedriftene organiserer rundt 650 arkitektbedrifter med rundt 5000 arkitekter ansatt. 

– Det er positivt at de styrker arbeidstakernes rettigheter samtidig som de ser at det er helt nødvendig å hjelpe bedriftene som ville blitt svært høyt belastet uten denne bistanden. Når de også dekker syke- og omsorgspenger fra dag tre, blir det lettere å overkomme en tid med usikre produksjonsmuligheter uten at det går for hardt utover verken arbeidstaker eller virksomheten, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene. 

– 50 milliarder til små- og mellomstore bedrifter ser vi på som en god start, sier Skavang. 

Han ser imidlertid at det etterhvert kan komme krav om mer penger på bordet fra regjeringens side. 

– Blir det full stopp i arbeidet fremover, vil det, som i alle andre bransjer, få store økonomiske konsekvenser for alle medlemmene våre. Da må de komme større redningspakker enn dette, sier Skavang.

Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, vil at regjeringen oppfordrer tydeligere til å holde hjulene i gang i norsk økonomi. Foto: Trine Hisdal Tinagent

Vil ha tydelig tale

Det Skavang i dag savner fra regjeringen og statsminister Erna Solberg, er en tydeligere beskjed om at de som kan bør gjøre alt for å holde hjulene i gang. 

– Det aller viktigste, utover å ta vare på de ansattes helse, er å fortsette å arbeide med alt som kan arbeides med. Vi ser at flere oppdragsgivere nå lener seg tilbake og avventer. Det går ikke, mener Skavang.

Derfor går Arkitektbedriftene, sammen med andre bransjeorganisasjoner, i dag ut med et oppfordring til regjeringen om å kommunisere nettopp dette. 

– Vår beskjed er at dette kan man gjøre noe med. Passivitet er farlig og kan få konsekvenser for mange ansatte. Vi forventer at Erna Solberg bruker sin stemme og sier at de som kan opprettholde produksjonen, gjør nettopp det. Dette gjelder nå spesielt byggherrene.

Her får Skavang støtte fra Afag. 

– Det er viktig at myndighetene holder aktiviteten i byggebransjen oppe så langt det er mulig i den tiden vi er inne i nå, og at man raskt sikrer høy aktivitet i offentlige byggeoppdrag når situasjonen med pandemien er under kontroll, sier Opsahl i Afag.

Råd fra organisasjonene

Vi spør både Afag og Arkitektbedriftene hva som er viktig dersom man sitter i en tradisjonell liten eller mellomstor arkitektbedrift og er bekymret for økonomien fremover.

–  Det viktigste er å passe på sine ansatte og utstyre dem for hjemmekontor. Deretter er det å sende direkte melding til alle oppdragsgivere og være tydelige på at vi har kapasitet. Vi må være på tilbudssiden og holde flyt. I tillegg er det viktig å holde det formelle i orden, sier Skavang i Arkitektbedriftene.

Afag understreker at det er «særdeles viktig» at man nå har oversikt over egen økonomi og lager seg oppstillinger over hvilke krav som forfaller når, betaler regninger som vanlig og ikke bruker penger man ikke har. 

– Det er vanskelig å gi et generelt råd som gjelder for alle, men det er klokt å vurdere situasjonen fortløpende fordi forutsetningene kan endre seg raskt. Jeg vil råde alle til å tenke på at situasjonen også vil gå over og at vi igjen på et tidspunkt kan komme tilbake til en ny normalsituasjon, slik at den enkelte forsøker å holde hodet «kaldt» og ikke gjør unødvendig drastiske beslutninger før situasjonen er nærmere avklart, sier Opsahl.