Nyheter

Fortsatt ung etter 40

På ny søkes unge og kreative formgivere til det nasjonale turistvegprosjektet. Og nå opphever de aldersgrensen på 40 år.


Fyrlykt ved Børvågen på yttersida av Andøya og Nasjonal turistveg Andøya. Foto: Steinar Skaar/Statens vegvesen

Turistvegseksjonen i Statens vegvesen søker formgivere til rundt 60 nye turistvegpunkt, ifølge en pressemelding. Fra 1994 til 2013 ble det gjennomført 128 tiltak. Fram mot 2023 skal det gjennomføres cirka 120 turistvegpunkt. Halvparten er allerede under planlegging eller bygging. Til den resterende halvdelen søker de friske blikk for nye ideer.

 

I 2007 gjennomførte Turistvegseksjonen første omgang med søk etter unge formgivere. Utvalgte team ble invitert til videre idekonkurranser. Sist runde med prekvalifiseringen var en fruktbar måte å rekruttere på, mener vegvesenseksjonen når de nå er i gang med å finne nye formgivere. Og viser til flere interessante prosjekt, fra første runde, som nå er i ferd med å realiseres.

 

Definisjonen av ung arkitekt strekkes

I tråd med ambisjonene i den statlige arkitekturpolitikken «arkitektur.nå» søkes det igjen etter unge formgivere. I den opprinnelige utlysningsteksten, som ble lagt ut i januar i år, var grensen på 40 år. Nå er grensen, etter anbefaling fra NALs konkurransesekretariat, opphevet.

 

Turistvegseksjonen påpeker at de ikke ønsker å endre oppdraget eller misjonen med turistvegprosjektet. De vil bare fjerne aldersgrensen på 40 år i utlysningsteksten. De søker fortsatt unge og kreative formgivere. De vil gi unge den starthjelpen de kan og bør få, skriver de.

 

Landskapet er viktigst

Om de nye tiltakene presiserer de at det er en beskjeden investerings­ramme på en til ti millioner kroner. Og at utforming av landskapet vil være den dominerende delen av oppgaven.