Arbeidsliv

Tre små med «foten innenfor»

De nyetablerte arkitektkontorene Skapa, Koht og Edit Atelier er invitert til samarbeid med Nordic. – Vi ser dem som likeverdige, sier daglig leder i Nordic.

De involverte i Foten innenfor, fra venstre: Eskild Andersen (Nordic), Christopher Wilkens (KOHT), Linn Runeson (Edit Atelier), Eric Reid (Edit Atelier), Kenneth Larssen Lønning (KOHT), Anders Bjørneseth (KOHT), Jonas Velken Kverneland (KOHT), Tor-Erik Kristiansen (Skapa), Kenneth Yeo Hinkel (Skapa), Vegard Sanne Havnevik (Skapa). Foto: Nordic – Office of Architecture

I høst lanserte Nordic– Office of Architecture kampanjen «Foten innenfor» for å finne samarbeidspartnere blant unge, nyetablerte arkitektkontor.

Daglig leder i Nordic, Eskild Andersen, sier til Arkitektnytt at det er to hovedgrunner til at de har invitert de unge kontorene til samarbeid.

– Den ene er at Nordic som stort kontor i bransjen har et ansvar, sier han og forklarer at slik det er i dag, er erfaring fra en type prosjekt også kvalifiseringsgrunnlaget, og det gjør det tilnærmet umulig for unge kontor å kvalifisere seg til en del prosjekter.

– Det skaper problemer, sier Andersen, som mener Nordic gjør en forskjell når de inviterer de nyetablerte til å delta på større prosjekter som gir dem nødvendig erfaring.

Nødvendig i konkurranse

– Men kampanjen er også en måte for oss å få nye impulser på. Samarbeidet vil også være givende for oss, sier Andersen. 

For selv om Nordic har mange ansatte med faglig bredt spenn og ulikhet i alder og interesseområder, så gir dette samarbeidet noe helt annet, mener han.

Nordic har også tidligere hatt samarbeidet med andre, men da ofte med noe mer etablerte kontor. Nå har de bevisst søkt etter enda mer nyetablerte.

Bergen kommune inviterte nylig til en begrenset plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen, forteller Andersen. Han trekker fram konkurransen som et eksempel på at det i enkelte konkurranser kreves samarbeid med et Wildcard-kontor eller tilsvarende. Han mener denne typen samarbeid vil utgjøre et viktig fortrinn for dem i lignende konkurranser framover.

Ikke billig arbeidskraft

Foten innenfor-samarbeidet er tenkt å vare fra ett til to år, og gjelde to til tre prosjekter med hvert av de tre kontorene. Gjerne mer også, ifølge Andersen, men han påpeker at det må passe for begge parter og vurderes fra prosjekt til prosjekt. Flere prosjekter er allerede diskutert, men ikke landet, sier han, og detaljene for samarbeidet må bestemmes fra sak til sak, når de vet mer om oppdragene.

– Uansett ser vi oss som helt likeverdige partnere når det kommer til eierskap i prosjektet, noen ganger en liten cut, andre ganger en større bestemt utfra grad av deltakelse, sier han.

Honorarene skal være lik Nordics, sier daglig leder, som er klar på at dette ikke er en måte å skaffe seg billig arbeidskraft på.

Utvikling i sikte

De utvalgte kontorene ser muligheter i samarbeidet. I en pressemelding snakker de om fordelene ved å jobbe på store prosjekter med en av de store i bransjen.

– Dette er en mulighet til å utfordre vår egen tilnærming til faget, utvikle oss profesjonelt og ikke minst lære av hverandre, sier Linn Runeson, arkitekt og urbanist i Edit Atelier.

Peder Skavlani Skapa tror de vil lære mye på ulike felt, alt fra detaljering og analysering til kontordrift.

– Vi ser på dette som en fantastisk mulighet til å få en fot innenfor i større prosjekter. Det blir gøy og interessant å teste ut metoder vi har utarbeidet internt i en større kontekst, sier han.

Kenneth Larssen Lønning, arkitekt og partner i Koht sier at de helt siden oppstarten av kontoret har vært opptatt av å søke samarbeid med andre. Han syns det er gøy at initiativet kommer fra Nordic selv.

– Det å kunne dra nytte av Nordics brede arkitekturerfaring, både nasjonalt og internasjonalt, vil helt klart bidra til positiv utvikling av Koht. Samtidig håper vi å kunne etablere en kreativ plattform der vi som ungt kontor kan bidra med nye innfallsvinkler og metoder, sier Lønning.

Appellerer til andre store

Daglig leder i Nordic håper flere store firmaer inspireres til å invitere med seg mindre kontor på større oppdrag. Vi skaper oss flere konkurrenter, sier Andersen, men tror på at litt konkurranse er sunt. Han håper at Foten innenfor skal bidra til mer samarbeid i bransjen og økt kvalitet i arkitekturen.

– Det er jo alle som brenner for faget tjent med, sier Andersen.