Nyheter

Fotosamling slippes fri

En arkitekturhistorisk fotoskatt gjøres nå tilgjengelig for fri bruk, takket være Teknisk Museum og Sparebankstiftelsen DNB.


Ett av de mange tusen frigitte bildene fra Teigens Fotoatelier: Stupetårnet på Ingierstrand bad. Anlegget sto ferdig i 1934. Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo
Asker Rådhus sto ferdig i 1963, og var grunnlaget for at arkitektene, Kjell Lund og Nils Slaatto, fikk Betongtavlen i 1964. Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo
Asker Rådhus sto ferdig i 1963, og var grunnlaget for at arkitektene, Kjell Lund og Nils Slaatto, fikk Betongtavlen i 1964. Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo

Var du blant dem som så fjorårets DOGA-utstilling «BRUTALT? Det 20. århundrets arkitektur dokumentert av Teigens Fotoatelier». Nå frigis Teigens fotoskatt, i tillegg til flere andre samlinger, til allment bruk. Det vil si at bildene kan lastes ned i høyoppløselig versjon og brukes av forlag, forskere, skoleelever, hobbyhistorikere, museer og alle andre som måtte ønske å benytte seg av dem.

 

Samlingen inneholder, i tillegg til Teigens Fotoatelier, sentrale fotografer som Sohlberg Foto, Paul A. Røstad, Anders Beer Wilse og Knudsens Fotosenter. Sparebankstiftelsen DNB kjøpte samlingen fra en privat samler, Arne Knudsen, i 2009 og den forvaltes av Norsk Teknisk Museum.

 

Dette er første gang en så stor samling av rettighetsbelagte fotografier fra nyere tid blir tilgjengelige i høy oppløsning for fri bruk. Foreløpig er drøyt 10 000 bilder lagt ut på Digitalt museum.

 

Skjev bildekultur

Ulike institusjoner har tidligere frigitt enkeltbilder og samlinger, men aldri før har folk fått tilgang på et så omfattende utvalg fra dette tidsrommet. I og med at museer og andre institusjoner har begrenset med midler, er det hovedsakelig eldre materiale, der opphavsretten er utløpt, som dominerer blant bildene som er tilgjengelige for allmennheten i dag. Det fører til en skjev bildekultur der det er flere eldre bilder som er tilgjengelige enn bilder fra den nære historien. Frislippet av denne samlingen fyller dette tomrommet, skriver Teknisk Museum og Sparebankstiftelsen DNB i en felles pressemelding.

 

Fotografiene er hovedsakelig fra det 20. århundre. Fotografiene viser ulike sider ved norsk samfunnsliv og kultur, som industri, samferdsel, kunst, arkitektur og landskap. De dokumenterer norsk historie og motivene er både fra betydningsfulle begivenheter, hverdagslivet og byggingen av industrien i Norge.

 

- Vårt samfunnsoppdrag er å gjøre kulturarven tilgjengelig og dette er et ledd i dette arbeidet, sier Arne Langleite, fotoarkivar på Teknisk museum.

 

– I vår tid skal museene søke egne midler for å drive sin virksomhet i tillegg til å ivareta kulturarven. Vi ser at det er nødvendig med en ny struktur på fototjenestene. Med den nye ordningen kan vi konsentrere oss om å arbeide med å gjøre samlingen tilgjengelig, mens folk selv kan finne bildene på nettet. Fra dem som ønsker hjelp til å lete etter spesielle temaer og bilder, vil vi ta konsulenthonorar.

 

Uvurderlig kilde

For arkitekturinteresserte er det trolig Teigens Fotoateliers arkiv som er av størst interesse. Teigen ble etablert i 1936 og er det første viktige arkitekturfotografifirmaet i Norge. Deres arkiv er en uvurderlig kilde til kunnskap om det 20. århundrets arkitektur i Norge. Fotografene har portrettert arbeidet til store norske arkitekter som Sverre Fehn, Arne Korsmo, Geir Grung, Erling Viksjø og Jan Inge Hovig. Negativarkivet etter Teigen omfatter omtrent 125 000 bilder.