Nyhet

Fra triennale til OAF

Tidligere triennaledirektør Hanna Dencik Petersson blir koordinator og rådgiver for Oslo Arkitektforening. 


Hanna Dencik Petersson, tidligere direktør for Oslo arkitekturtriennale (OAT), blir rådgiver og koordinator for Oslo Arkitektforening (OAF). Foto: Eirik Evjen

Denne måneden begynte Hanna Dencik Petersson, nylig avgått direktør for Oslo arkitekturtriennale (OAT), i jobben som rådgiver og koordinator for Oslo Arkitektforening (OAF). Stillingen er nyopprettet. Peterson gleder seg til å ta fatt på jobben. 

– OAF er en spennende organisasjon, med enormt mye kunnskap og kompetanse samlet blant OAFs medlemmer. Det blir interessant å jobbe med medlemmene og samtidig være med å videreutvikle foreningen og få ut enda mer av dens potensiale, sier Petersson, som hadde første arbeidsdag 2. februar.

Stolt OAF-leder

OAF er i dag en stor lokalforening med minimal administrasjon. Med nærmere 2000 medlemmer og over 50 frivillige arkitekter som bidrar i ulike råd og utvalg. Leder Tone Selmer-Olsen er svært fornøyd med å ansette en rådgiver og koordinator.

–  OAF har en lang og rik historie bygget på frivillig faglig engasjement og innsats fra Oslo-arkitektene. At vi nå får en halv stilling til, og i praksis går fra en halv til en hel stilling, vil synliggjøre det viktige og interessante arbeidet som skjer i alle ledd, sier Selmer-Olsen.

Stillingen Dencik Petersson nå går inn i skal koordinere hvordan de ulike frivillige råd og utvalg jobber sammen, men også jobbe med videreutvikling av foreningen og hvordan arbeidet formidles utad. Selmer-Olsen tror dugnadsarbeidet som skjer på vegne av fagmiljøet i over ti ulike råd og utvalg er litt skjult for mange.

– Dugnaden er helt utrolig imponerende. Jeg var nok ikke klar over omfanget av denne innsatsen før jeg tiltrådte for to år siden, sier Selmer-Olsen.

OAF-leder Tone Selmer-Olsen gleder seg over nyansettelsen. – At vi i praksis går fra en halv til en hel stilling, vil synliggjøre det viktige og interessante arbeidet som skjer i alle ledd, sier hun.

– En kapasitet

Frivilligheten foregår blant annet i valg-, program- og debattkomitéen, finansråd, rådgivningstjenesten ART, utvalg for likestilling og mangfold, samt flere pris- og stipendkomitéer.

– Det viser hvor viktig deltakelse og lokalforeningen er for fagmiljøet. Koordinatorens oppgave blir å støtte, styrke og løfte frem det arbeidet. Tenke strategisk og praktisk og sy denne store organismen av en organisasjon enda bedre sammen. Samtidig blir det også viktig å videreutvikle OAF som faglige møteplass, sier lederen.

– Hva er det Petersson tar med seg fra OAT, som er viktig i denne OAF-jobben?

– Hun er en jo en kapasitet innen arkitekturformidling, er svært dyktig på å samarbeide på tvers og har stor kjennskap til fagmiljøet. Det er ingen tvil at hennes kompetanse virkelig vil bidra til å løfte OAF og jeg ser frem til å jobbe med henne.

Vil nå ut bredt

Selv forteller Petersson at hun vil bruke den første tiden til å sette seg inn i og forstå alt ved OAFs virke og  programvirksomhet – for deretter å jobbe med hvordan både forening og formidling kan videreutvikles. 

– Det skjer mye allerede, på mange ulike hold og områder og det blir min oppgave å se den samlede styrken i all aktiviteten og finne mulige synergier som kan bidra til å styrke helheten. 

Selv om organisasjonene har mye aktivitet og mange aktive medlemmer, er målet å få OAF til å nå ut til et enda bredere publikum

– OAF er en relevant og faglig arena for debatt og samtale som når bredt ut blant arkitekter og i bransjen, men ønsket er å være enda mer aktuell også for andre som er opptatt av våre bygde omgivelser, sier Petersson.