Nyheter

Fra Y-blokk til «C-blokk»

– Det er absolutt et interessant innspill, sier Caroline Støvring, leder i OAF, om Riksantikvarens forslag om å kutte den ene fløyen av Y-blokka for å bevare bygningen.


Slik vil Y-blokka se ut fra Akersgata, ifølge Riksantikvarens forslag, med fløyen foran Deichmanske bibliotek fjernet. Foto: 4B Arkitekter

Tirsdag ettermiddag, på Pablo Picasso fødselsdag, dannet aksjonister en ring rundt Y-blokka. Aksjonen ble arrangert av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka, med appeller, filmvisning og musikalske innslag fra Lars Lillo-Stenberg og Mariann Thomassen fra Surferosa.

 

Som kjent er Erling Viksjøs ene bygg i Regjeringskvartalet besluttet revet, noe statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet minner allmennheten om hver gang gang temaet diskuteres. Denne beslutningen ligger fast, og skyldes kravene til sikkerhet for det nye Regjeringskvartalet.

 

Høringsfrist mandag

Nå lanserer imidlertid Riksantikvaren et ny løsning, som består i å rive Y-blokkas nordre fløy, den som ligger over Ring 1 og vender mot Deichmanske bibliotek. Forslaget, som innebærer at Y-blokka blir til «C-blokka», står beskrevet i Riksantikvarens merknader til Statsbyggs forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal. Høringsfristen er på mandag.

 

Hanna Kosonen Geiran, avdelingsdirektør i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren, sier til Aftenposten at «Riksantikvaren er opptatt av at Y-blokken kan og bør gjenbrukes slik den er. Likevel ser vi at det er et alternativ å bygge den om».

 

Planarbeidet rundt nytt regjeringskvartal har allerede vær gjennom flere etapper. I starten var det sikkerhetskravene knyttet til Ring 1 som gjorde det nødvendig å rive Y-blokka. Dette argumentet er nå mindre aktuelt, ifølge Kosonen Geiran, siden man nå «foreslår å legge Ring 1 åtte meter under bakken og med et lokk over».

 

– Bevarer samspillet

Caroline Støvring, leder i Oslo arkitektforening (OAF), synes Riksantikvarens forslag er interessant.

 

– Dette forslaget illustrerer at det finnes flere muligheter som bør utredes. Det er absolutt et interessant innspill, som bevarer samspillet mellom Y-blokka, Høyblokka, plassen imellom dem, og kunsten.

 

– Vårt poeng i OAF er at man må vise hvilke muligheter som finnes. Den løsningen Statsbygg foreslår, med et nybygg som erstatning for Y-blokka, gjør at man mister mange kvaliteter, uten at man får en berikelse, sier Støvring.

 

På Støvrings Facebook-side dukker også riksantikvar Jørn Holme opp med en kommentar til eget forslag om å kutte Y-blokkas nordfløy: «Dette en en gavepakke til regjering, Statsbygg og Oslo by. Jeg håper at våre politikere kan vurdere forslaget konstruktivt.»

 

Ifølge Holme blir både det arkitektoniske og kunstneriske sikret gjennom dette forslaget. «Et nybygg i samme størrelse er unødvendig», noe som også vil gi en betydelig miljøgevinst. Man slipper en «gigantisk, dyr riving og klima- og miljøbelastning med et unødvendig nybygg», «og vi kan gjenbruke en fantastisk kontorbygning og få den opp i energiklasse B, som Dark arkitekter klarte med det fredete NVE-bygget i Middelthuns gate».

Tirsdag ettermiddag, på Pablo Picasso fødselsdag, dannet aksjonister en ring rundt Y-blokka. Foto: Vilhelm Christensen
Tirsdag ettermiddag, på Pablo Picasso fødselsdag, dannet aksjonister en ring rundt Y-blokka. Foto: Vilhelm Christensen