Nyhet

Fredningsforslag for Selmer-bolig

Nye eiere må ønske å ta med kvalitetene i Wenche og Jens Selmers verk videre inn i framtiden, mener Riksantikvaren i sitt fredningsforslag for boligen.


Fredningsforslaget omfatter interiør, men det skal være mulig å utbedre og oppgradere bad og kjøkken, dersom det opprinnelige hoveduttrykket blir bevart. Foto: Andreas Wiig/Inviso

– Vi mener at fredningsforslaget vil vise tydelig hva som vil inngå i fredningen for potensielle kjøpere. Den nye eieren av Selmers bolig vil ha en unik bolig, men de må ønske å ta med kvalitetene i Wenche og Jens Selmers verk videre inn i framtiden, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Da huset Wenche og Jens Selmers tegnet til seg selv i Trosterudstien i Oslo ble lagt ut for salg i vår måtte Riksantikvaren hive seg rundt og gå inn for fredning. Nå er forslaget til fredningsvedtak klart, og sendt ut på høring og offentlig ettersyn.

Fredet, men funksjonell

– Vi ønsker at Trosterudstien skal være en funksjonell bolig, og også et nasjonalt viktig kulturminne som blir bevart for ettertiden. Siden oppstarten har vi gått nøye igjennom verneverdiene på eiendommen, sier Geiran.

Fredningsforslaget omfatter fredning av både fasader, interiør og hagen. Forslaget legger opp til at det skal være mulig å utbedre og oppgradere bad og kjøkken, dersom det opprinnelige hoveduttrykket blir bevart. Når det gjelder hagen, handler fredningen om å unngå store inngrep som bygging og planering. Kjelleren blir ikke fredet, og fredningen åpner for ny bruk av kjelleren. Riksantikvaren ønsker også at nye eiere skal ha mulighet til å etterisolere.

Når det gjelder hagen, handler fredningen om å unngå store inngrep som bygging og planering, mener Riksantikvaren. Foto: Andreas Wiig/Inviso

Vil fortsatt selge

Da huset ble lagt ut for salg vakte det oppsikt i arkitektmiljøet, og flere kontaktet både By- og Riksantikvar og oppfordret til at huset måtte fredes, i frykt for hva som kunne skje med huset ved salg. Boligen, som stod ferdig i 1963, regnes som et hovedverk innenfor norsk boligarkitektur etter andre verdenskrig, og ble første gang presentert i Byggekunst i 1965. Wenche og Jens Selmer fikk Sundts premie for huset i 1963.

Formålet med fredningen er å sikre og bevare Trosterudstien 1 som et unikt og helhetlig arkitektonisk verk, og ivareta et av våre fremste eksempler på norsk etterkrigstids trehus- og eneboligarkitektur.

De nåværende eierne, barnebarn av Wenche Selmer, ønsker fortsatt å selge boligen. Riksantikvaren skriver at de har hatt dialog med eierne, og har tatt imot deres kunnskap og innspill til bevaring. I tillegg har flere interesserte kjøpere tatt kontakt med store og små spørsmål om hva en fredning vil innebære, og hva som vil være handlingsrommet etter fredning.

Et fredningsvedtak kan ikke bli strengere enn forslaget som har vært på høring.

Høringsfristen er 12. desember 2022. Hele fredningsforslaget kan lastes ned fra Riksantikvarens nettsider.