Nyheter

Fremtidens klyngetun

Pionerprosjektet TUN+ i Sogn og Fjordane viser hvordan man kan bygge bærekraftig og billig på bygda


Midt mellom Sogndal og Leikanger er TUN+ under planlegging. Ill.: Ola Roald

– Tomta ligger midt mellom Sogndal og Leikanger, og reguleres for 18 – 20 boliger. Perfekt for alle som vil bo tett – men ikke nødvendigvis urbant av den grunn.

 

Det sier arkitekt Ola Roald om prosjektet han har utarbeidet sammen med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

 

Prototype 

Roald forteller at TUN+ har fått Bulyst-midlar og støtte fra Innovasjon Norge til å videreutvikle prosjektet, og at neste steg på veien vil være å få inn ytterligere midler slik at det kan bygges en prototype. Det jobbes parallelt med et tilsvarende prosjekt ytterst i Sognefjorden, Ytrøygrend i Solund kommune.

 

– Bærekraftsperspektivet er sentralt i den videre utviklingen, men kanskje minst like viktig er fokus på hvordan vi ønsker å bo i boligene våre i framtiden og hvordan prosjekter som dette kan realiseres, sier Roald.

 

Denne nysgjerrigheten på hva en bolig er og kan være, deler arkitekten med prosjektleder for TUN+ i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Trond Sundby, som uttaler følgende til lokalavisen Firda:

 

– Noko av grunntanken bak TUN+ prosjektet er at bustadene skal vere miljøvennlege. Husa skal byggjast i massivtre og med naturleg ventilasjon som skal gi eit sunt inneklima. Naturbaserte vatn- og avløpsløysingar skal ta vare på landskapet og naturen, og husa er utan kjellar slik at det blir små terrenginngrep. I tillegg har boligene forskjellige klimatiserte soner, som åpner for annen bruk en tradisjonelle eneboliger.

 

Hopper over utviklerleddet

Ola Roald sier videre at grunneierne har arbeidet med tomten i lengre tid, og at utfordringene i den videre utbyggingen særlig knytter seg til infrastruktur rundt vann og avløp.

 

Han er imidlertid klar på at de ikke ønsker å ta inn profesjonelle utviklere og investorer for å realisere prosjektet.

 

– Slik det ser ut nå, forsøker vi å hoppe over det dyre utbyggerleddet, og i stedet selge tomtene/ boligene direkte til folk som vil bygge for å bo, sier Roald. – Dette, kombinert med nøktern størrelse på boligene, gir grunnlag for en lavere inngangskostnad.

 

Han forteller at han har fått klare signaler på lokal interesse for TUN+

 

Små boenheter med mulighet for utvidelse

Et sentralt punkt i utviklingen, er at de nye husene ikke skal koste mer enn andre hus i samme størrelsesorden.

 

Arkitekten forteller at boenhetene i utgangspunktet er ca 60 m2, men at disse kan utvides til mellom 100 og 120 m2. Han er klar på at dette utfordrer noen kponvensjoner om hvordan man skal bo, men mener eventuelle motforestillinger vil forsvinne i møte med husene.

 

– Det neste steget nå blir som sagt å bygge en prototype. Vi må vise at man kan lage billige, bærekraftige elementbygg som også er førsteklasses boliger, avslutter Roald.