Nyhet

Friske millioner til Doga

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 gir bud om økt bevilgning til Dogas satsing på arkitektur- og designdrevet nyskaping.


– Designere og arkitekter ser muligheter og finner løsninger på komplekse problemer ved å koble fagkunnskap med metode og kreativitet, sier Tor Inge Hjemdal om hvordan designfagene kan bidra til den grønne omstillingen. Foto: Eirik Evjen, Doga

Doga skriver, på sine nettsider, at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2021 øker støtten til Design og arkitektur Norge (Doga) fra 65 millioner i år til 67 millioner neste år. 

– De store samfunns-utfordringene vi står overfor krever nyskapende løsninger, og design og arkitektur er sentrale fag for å oppnå dette, sier administrerende direktør i Doga, Tor Inge Hjemdal, som svar på forslaget om økt tildeling. 

Skal prioritere innovasjon

Regjeringen ber Doga prioritere de aktivitetene som gir mest effekt, deriblant Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Siden 2009 har Doga delt ut 80 millioner til 205 prosjekter gjennom DIP.

– Norge trenger innovasjon og nytenkning nå kanskje mer enn noensinne. Samtidig som vi står midt i en pandemi som påvirker alle deler av samfunnet, skimter vi slutten på oljealderen i det fjerne. DIP bidrar til fremtidens verdiskaping ved å hjelpe innovasjonsprosjekter med å havne på rett kjøl fra dag én, sier Hjemdal.

Ser muligheter og finner løsninger

I statsbudsjettet ber regjeringen Doga om aktivt å videreutvikle sin nasjonale rolle, i dialog med regionale aktører og miljøer. Videre framheves det, ifølge Doga, at næringspolitikken skal bidra til høy omstillingsevne, slik at næringslivet evner å endre seg.

– Alle bransjer og sektorer kan bli bedre på omstilling og innovasjon, men det er ikke alltid så lett å se hvor mulighetene ligger. Det er nettopp det som er styrken ved design- og arkitekturfagene: designere og arkitekter ser muligheter og finner løsninger på komplekse problemer ved å koble fagkunnskap med metode og kreativitet, sier Hjemdal.

Grønn omstilling by design

I statsbudsjettet skriver regjeringen at klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer. Og videre at en offensiv klimapolitikk er nødvendig for å skape bærekraftig utvikling.

– Doga er en aktiv pådriver for bærekraftig verdiskaping. Vi arbeider langsiktig for at næringsliv og offentlig sektor i større grad skal ta i bruk verktøy og metoder fra design- og arkitekturfagene for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og bli bedre rustet for omstilling, sier Hjemdal.