Landskapsarkitektur

Frø fra Hiroshima

Bombingene av Hiroshima og Nagasaki førte til enorme skader, ikke bare på mennesker, men også på planter. Våren 1946 vokste det enkelte grønne skudd opp fra ruinene. Frø fra disse trærne skal nå plantes i Oslo.

– Disse trærne er viktige fredssymboler og minnesmerker etter bombingen som fant sted 6. august 1945, sier direktør for Naturhistorisk museum, Tone Lindheim. Foto: UiO

Nobels fredspris 2017 gikk til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). I forbindelse med fredsprisutdelingen i Oslo 10. desember, kommer en delegasjon, på om lag 30 personer, bestående av overlevende, barn av overlevende, samt ordførerne i Hiroshima og Nagasaki til hovedstaden.

Dagen før besøker delegasjonen Naturhistorisk museum for en høytidelig overrekkelse av frø fra trær som har overlevd bomben i Hiroshima. Initiativet kommer fra organisasjonen Green Legacy Hiroshima, som ønsker å spre disse frøene ut til botaniske hager og andre offentlige steder.

Symboltunge frø

– Disse trærne er viktige fredssymboler og minnesmerker etter bombingen som fant sted 6. august 1945, sier direktør for Naturhistorisk museum, Tone Lindheim. – De markerer et ønske om fred. Man ønsker å spre dem som en påminnelse om at dette aldri må skje igjen. Trærne markerer et ønske om å se på denne hendelsen som et skrekkens eksempel. Det er helt i tråd med det ICAN jobber for, og nå får anerkjennelse for gjennom fredsprisen, at atomvåpen bør destrueres.

Lindheim, som i utgangspunktet er landskapsarkitekt og professor i landskapsarkitektur, forklarer at det er frø fra 170 arter som deles ut på denne måten. Botanikere ved Naturhistorisk museum har plukket ut fire arter som vil kunne tåle å stå ute i norsk klima, Ginko biloba (tempeltre), Ilex rotunda (kristtorn), Celtis siinensisvar japonica (nesletre) og Ziziphus jujuba (jujube).

Ginkgo biloba-treet er blant artene som skal plantes i Oslo med frø fra Hiroshima. Foto: Kristina Bjureke

– Vi vil foreta en høytidelig overrekkelse og symbolsk planting av frøene den 9. desember, sier Lindheim. – Deretter setter vi dem inn i våre driftsveksthus og kultiverer dem frem til de er sterke nok til å plantes utendørs. Det vi være naturlig å plante noen av disse trærne i Botanisk hage. Det kan også være aktuelt å sette noen av dem ute i Tøyenparken eller på andre offentlige steder i Oslo, dette er ikke avgjort ennå. Det er viktig at de får en seremoniell plassering. Man må fortelle historien bak disse trærne. De bør få et skilt, så folk skjønner at de er fraktet hit av de overlevende og forstå hvilken historisk ramme de inngår i. 

Lindheim sier Green Hiroshima Legacy har uttrykt at de er svært glade for at de kan plante frøene sine i Oslo. Hun forteller videre at dette er en henvendelse museet med stor glede har takket ja til.

– Det er veldig meningsfylt, sier Lindheim. – Det hele kom litt brått på oss, men vi skal få til en fin ramme rundt overrekkelsen.

Programmet for overrekkelsen er ennå ikke avklart. ICAN har 48 norske medlemsorganisasjoner, som alle stiller seg bak prosjektet. Norsk Folkehjelp leder koordinineringsgruppen, som for øvrig består av Leger mot Atomvåpen, Nei til Atomvåpen og Norges Fredsråd. Rektor ved UiO Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka, samt byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) vil være til stede under overrekkelsen. Les mer om prosjektet her.