Nyhet

Fullt boligsosialt trøkk

Til helgen arrangeres Tøyen boligkonferanse for tredje gang. Blant de mange bidragsyterne er Helen&Hard, Svartlamoen boligstiftelse og Fragment Oslo. Ordfører Marianne Borgen kommer også.

To dagers boligkonferanse på Tøyen byr på boligsosialt innhold, ordfører og byråd. Illustrasjon: Astrid Fadnes/Tøyen Tegnelab

Arbeidet med å bli en nasjonal referansearena for sosial boliginnovasjon fortsetter for Tøyen boligkonferanse. Nå arrangerer det sosiale foretaket Nedenfra og Tøyen boligbyggelag konferansen for tredje gang.

Konferansen har sitt utgangspunkt i Tøyen og Oslo indre øst, men har som målsetning å være relevant for alle norske byer og tettsteder.

«Selv om vi i vårt tredje år fortsatt er en liten konferanse, er hver konferanse et viktig skritt i riktig retning,» skriver arrangørene på arrangementssiden på Facebook.

Et av grunntemaene på årets konferanse er ønsket om å bidra til at det lokale boligbehovet, uansett hvor det måtte oppstå, må ligger til grunn for nye, boligsosiale løsninger.

Helgens konferanse er den tredje i rekken. I 2016 var målet å løfte boligproblematikk opp på den politiske agendaen, i 2017 ble Tøyen Boligbyggelag lansert, og på årets versjon er målet blant annet å se på hva som kreves for at initiativ som Tøyen Boligbyggelag skal kunne bidra nasjonalt og lokalt med innovativ og sosial boligutvikling.

Lang gjesteliste

Det er et stappfullt program fredag, med hele 15 foredrag og innledninger. Blant bidragsyterne er Hermund Urstad fra Husbankens storbynettverk og sosial entreprenør Hussein Awad Nuur, som begge skal snakke om behovet for nye boligløsninger. Dette er også temaet for deltakerne fra Fontenehuset i Asker.

Arild Eriksen fra arkitektkontoret Fragment Oslo kommer for å snakke om beboer- og nabolagsinitiert boligutvikling, og fra Sverige og Linköping kommer kommunalråd Muharrem Demirok for å holde foredraget «Erfaringer fra boligutstilling i Vallastaden.»

Svartlamoen-erfaringer

Nøysom arkitekter skal snakke under overskriften «Arkitektur for involvering» og Kathrine Standal fra Svartlamoen boligstiftelse kommer for å fortelle om nabolagsdrevet boligutvikling.

Deretter er det Tøyen Boligbyggelag og Chris McCormick som skal dele erfaringer, og så kommer Randi Augenstein fra Helen og Hard og snakker om kontorets boligprosjekt i Kakkelovnskroken på Grorud i Oslo. Marie Hallandvik Hortemo kommer fra Ormsundveien Økogrend og Ruben Steinum kommer for å snakke om planene for UKS kunstnerboliger i Hovinbyen.

Marcussen og Asker

Mot slutten av fredagen er det planavdelingen i Asker kommune og byråd for byutvikling Hanna Marcussen som bidrar med sine perspektiver på boligutvikling.

Dagen rundes av med en panelsamtale og lørdagen er satt av til verksted og dialog med fagmiljø og nærmiljø. Konferansen er gratis og åpen for alle.