Nyhet

Gatekrangel i bykjernen

Hvem eier gata? Trondheim kommune skviser ut bilene og gir plassen til fotgjengerne, i sitt nye forslag til gatebruksplan for Midtbyen. Næringsforeningen for Trondheimsregionen er misfornøyd med metodene og klager på bilens vegne. 


Grete Hennissen midt i Munkegata i Midtbyen, som i den nye gatebruksplanene foreslås omgjort til bylivsgate. Foto: Grete Hennissen

Med forslaget til en ny Gatebruksplan for Midtbyen, som er på høring til 1. oktober, får Trondheim sentrum tre styrende planer for hjertet i byen. Fra før av har de «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi» og «Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen» som er til politisk sluttbehandling. Nå er planen, som kun gjelder gater og plasser, på høring.

Avdelingsleder for planarbeidet, tidligere redaktør i Arkitektnytt, Grete Kristin Hennissen, sier de med gatebruksplanen nå snur om på hierarkiet i byen.

– Etter andre verdenskrig har bilen vært på topp, nå snur vi pyramiden og setter fotgjengerne i Midtbyen først, deretter kommer syklistene og nederst kommer bilene, sier hun.

Det er ikke alle like fornøyd med.

Vet ikke hvilket ærend de har eller hvor de skal

Børge Beisvåg, næringspolitisk leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) er kritisk til til det han mener på sikt vil bety full stans i muligheten for å kjøre gjennom bykjernen.

I en kronikk hos Nidaros.no denne uken skriver han at faktagrunnlaget bak forslaget om å stenge veier er dårlig. Beisvåg omtaler forslagene i gatebruksplanen som «svært radikale endringer til hundrevis av millioner kroner for å presse gjennom et bilfritt sentrum».

Han mener politikere, kommunen og pressen ukritisk gjengir trafikkmålingene som er gjort når de, ifølge ham, sier at «53 prosent av bilistene dundrer gjennom Midtbyen uten å legge igjen ei krone».

Beisvåg mener også at man ikke vet nok om hvilke kjøretøy som er del av trafikkmålingene. Man vet ikke «hvilke ærend de har – eller om de i det hele tatt er gjennomkjørende» skriver han.

Ønsker mer plass til næringstransport

Ifølge Beisvåg er det derfor på sviktende grunnlag at kommuneadministrasjonen nå har lagt fram en plan som på sikt vil stenge for gjennomkjøring med bil i sentrum.

Beisvåg ber om at «bylogistikk og næringstransport må få større plass i byplanleggingen.» og etter spør bedre trafikkdata, økt kunnskap om transportstrømmer og sterkere transportfaglig kompetanse.

Så langt mener han at det heller ikke er redegjort godt nok for hvilke alternative veier trafikken skal ta.

Med forslaget til en ny Gatebruksplan for Midtbyen, som er på høring til 1. oktober, får Trondheim sentrum tre styrende planer for hjertet i byen. Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn

Svarer med mer fleksibel varelevering

Hennissen sier til Arkitektnytt at Beisvåg har sittet i arbeidsgruppen, og at han derfor burde være godt kjent med alt arbeidet som er gjort på logistikk for Midtbyen. Hun refererer til en egen fagrapport de har fått laget på bylogistikken, og som de har jobbet ut i fra.

Kommunen har også deltatt i Forskningsprosjektet Norsulp, som ser på ulike forhold for bylogistikk.

– Dette vil vi jobbe videre med. Vi ønsker å gjøre varelevering for aktørene bedre, sier hun.

Planenes hovedmål er å begrense gjennomkjøring av privatbiler.

– Noen må bruke bil av ulike årsaker, dem skal det være enkelt for, sier Hennissen.

Men for eksempel arbeidsparkering skal det kuttes ned på. Både arbeidsparkering og generell gateparkering bør gradvis flyttes over i parkeringshus, hvor det ifølge Hennissen er ledig kapasitet. For å slippe å kjøre rundt å lete etter ledig plass, finnes det også en app som viser ledige plasser.  

– Gateparkeringen kan heller være korttidsparkering for bruk av tjenestene i byen, sier hun.

Det skal ikke være stengt for biler til sentrum, men de skal helst parkere og ferdes i gatene til fots.

– Det må også være tilgang for varelevereing, og dette må være fleksibelt der behovene dukker opp med nye butikker og lignende, sier Hennissen.

Hun minner om at arbeidet med logistikken i byen ikke er sluttført, at de ønsker å jobbe videre med en egen plan på dette, men at tidsrammen handler om kapasitet.

Peker på ny framtid for varelogistikken           

For varelogistikken ser Hennissen for seg løsninger med mer sambruk:

– Det kan handle om at parkering og varelevering kan foregå til ulike tider av døgnet.

Det skjer også en utprøving av bylogistikk-hubber i privat regi, som Hennissen sier de følger med interesse.

Fra større bylogistikkpunkt utenfor sentrum, kan mindre nullutslipps-kjøretøyer frakte varene inn til butikkene i sentrum, med for eksempel transportsykler.

– Lasterbiler i trange veiter og gårdsrom i Midtbyen er uansett ikke gunstig, sier hun.

Utkast til Gatebruksplan for Midtbyen ble lagt på høring og offentlig ettersyn av Formannskapet 9. juni 2020. Høringsfristen er 1. oktober 2020. Mer informasjon om planen og lenke for høringsinnspill på kommunens nettsider.