Nyhet

– Gi oss solen, Erna!

Bullby aksjonerer mot Regjeringens fjerning av krav til sollys i nye boliger.


Fra 1. juli, 2021 finnes det ikke lenger noe krav til sollys i byggeforskriftene, mener byutviklingsgruppen Bullby. Nå aksjonerer de. Foto: Libreshot

Fra 1. juli 2021 har Regjeringen bestemt at byggeforskriftene ikke lenger skal stille krav til sol i nye boliger, ved å fjerne paragraf 8-10 i TEK 17, en paragraf som omhandler «Plassering av byggverk». Regjeringen mener at krav til solinnfall dekkes av andre paragrafer i byggeforsrkiftene, og at kommunene selv skal ha ansvaret for tilstrekkelig sollys gjennom sine reguleringsplaner.

– Trist

Bullby er en forkortelse for Byutviklingens lange linjer, en tverrfaglig gruppe av arkitekter, ingeniører, planleggere og forskere som jobber politisk for å påvirke byutviklingen. Gruppen var i emning da Regjeringen og kommunalminister Målfrid Kleppa i 2010 bestemte seg for å innføre kravet til sollys i TEK-10. At Regjeringen nå har snudd og fjernet kravet, er ifølge Bullbys leder, Jon Guttu, både «dumt og trist». 

– Dagslys er ivaretatt i forskriftene, det er målbart og derav store vinduer i nye boliger, men solkravet har ikke Regjeringen vært oppmerksomme på. I all den tid boligannonsene flommer over av ord som sol og utsikt, mener vi Regjeringen må revurdere endringene. Kommunene trenger virkelig statlige krav og veiledningspunkt å kunne støtte seg på, sier Guttu. 

Sammen med initiativtaker Lene Schmidt har Guttu og Bullby startet et opprop der de håper på mange underskrifter for tvert imot å styrke krav til sol i boliger og gårdsrom. Nærmere 2000 har allerede skrevet under oppropet.

Jon Guttu, leder i Bullby, står sammen med initiativtager Lene Schmidt bak aksjonen. Foto: privat

En feiltagelse? 

– Hvorfor fjernet egentlig Regjeringen dette kravet i TEK-17? 

– Vi har jo lurt på det samme. Enten er det en feiltagelse, at de har oversett at solkravet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt av andre paragrafer, eller så er det et tegn i tiden, at man tillater tettere bygging og mørkere leiligheter, sier Guttu. 

– Vi kan jo ha våre mistanker når man ser hvor elendige solforhold det er nederst i de nye blokkområdene, fortsetter han.

Presset øker

«Regjeringen vil overlate ansvaret til kommunene gjennom deres reguleringsplaner. Praksis viser at kommunene ikke står opp mot økonomiske interesser og presset for økt tetthet», skriver Bullby i oppropet. Guttu mener presset på kommunene i utbyggingssaker øker.

– Sterke utbyggere, gjerne landsomfattende selskaper som bygger stort, legger press på kommunene, som igjen er avhengig av skatteinnbetalinger og tilflytting. Rent strategisk og kompetansemessig står dermed kommunene svakt, og de som ønsker å protestere, som reagerer på utbyggingen, være seg naboer eller andre, blir ikke hørt, sier lederen i Bullby, som oppfordrer alle til å "like og dele" for å mobilisere for solkravet.