Nyhet

Idédugnad 2020: Gjør framtiden ny

– Ikke følg frykten tilbake til den gamle normalen. Arkitekter må synliggjøre de grønne mulighetene, skriver arkitekt Ellen Heier.


Ellen Heier mener pandemien har vist oss at store endringer på kort tid er mulig. Hun skriver at arkitektene nå må bidra til å visualisere potensialet i den grønne omstillingen. (Illustrasjonsfoto) Foto: www.piqsels.com

Mange med meg satte nok kaffen i halsen da distrikts - og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland (H), erklærte at koronakrisen medfører at miljø må vike for arbeidsplasser. Som om miljøhensyn og arbeidsplasser er motsetninger. 

Vi må snakke om elefanten i rommet

Erna Solberg erklærte seg raskt uenig med egen statsråd, men uttalelsene må allikevel tas på alvor. For Helleland setter ord på elefanten i rommet. Selv om mange i standen er bevisst klima- og biomangfoldskrisen, er det ingen enkel oppgave å stille ambisiøse miljøkrav hvis man taper oppdrag og ansatte må permitteres.

Jeg mener det er lurt å anerkjenne elefanten i rommet og ta tak i problemstillingen.

Å bekjempe en krise ved å fyre opp under den neste er ingen god idé. Frykt gjør det lett å gripe til den gamle normalen, hvor linearitet og evig vekst var det som sørget for salt i grøten. Det var da miljøet som oftest måtte vike til fordel for vekst og arbeidsplasser.

Arkitektene har nå anledning til å vise storsamfunnet at det er den gamle lineære tankegangen, ikke det grønne skiftet, som er risikoen.

Ikke så dumt å gå i ring

Arkitekten lever av å hjelpe folk med å visualisere nye muligheter. Det mener jeg vi må bruke til å peke på mulighetene i sirkulærøkonomien. Her er det økonomiske gevinster og nye arbeidsplassene i vente.

Vi kan løfte frem og bygge videre på prosjektene som går foran, som Circle City Scan-prosjektet i Kongsvinger. Byen har allerede identifisert nye, mer lokale forretningsmodeller som vil kunne generere et nytt arbeidsmarked basert på sirkulærøkonomi. De har gjennom analyser blant annet synliggjort store verdier i regionens bygningsavfall.

Infrastrukturen for å systematisere dette nye markedet er underveis med blant annet Greenstock og Madaster. Dette skaper allerede nye arbeidsplasser.

I tillegg må økonomien i det å ta vare på gamle bygg snakkes fram. Her faktureres det også mange arbeidstimer når vi transformerer eller oppgraderer.

Mer fleksible enn vi trodde

Pandemien kan gi oss drahjelp fordi den har gjort noe med innstillingen vår til endring. Vi har sett at livene våre går videre, selv med de mest inngripende tiltakene Norges befolkning har opplevd i fredstid. Det kan få tiltakene som skal til for å nå klimamålene og stoppe tapet av biologisk mangfold til å framstå som mer overkommelige.

----------------------

Om idédugnad 2020:

Den amerikanske arkitekten, byplanleggeren og teoretikeren Michael Sorkins døde av covid-19den 26. mars 2020. Hans død setter i gang en rekke tankeprosesser om arkitekturens tilstand og fremtid, mener Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

I forlengelse av Løkkens innlegg oppfordrer nå NAL og Arkitektnytt alle lesere til å spille inn sine forslag om veien fremover, med utgangspunkt i de to følgende spørsmålene:

  • Hva kan arkitektene gjøre for å komme styrket ut av unntaksvåren 2020?
  • Hvilken vei bør arkitekturen gå fremover i lys av vårens store omstillinger?

Send oss tanker, ideer, notater eller innlegg i en e-post til arkitektnytt@arkitektnytt.no eller ta i bruk kommentarfeltet på Arkitektnytts Facebook-side.