Nyhet

Gjør innovasjon lettere

Doga tar grep for å gjøre innovasjon lettere i krisetider. – Jeg vil virkelig oppfordre arkitekter til å søke, sier Anne Elisabeth Bull i Doga.


Design og Arkitektur Norrge (Doga) gjør tilgangen til innovasjonsmidler lettere under koronakrisen. Foto: Doga/Sverre Chr. Jarlid

«Kriser krever innovasjon» er mantraet fra Design og arkitektur Norge (Doga) om dagen. Stiftelsen har de siste dagene tatt grep for å gjøre det enklere og raskere for bedrifter å få tilgang til midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). 

– Det som er vårt omkvede nå er at kriser åpner for muligheter. Det er nå vi må tørre å gjøre noen radikale beslutninger og vise villighet til å prøve ut nye ting utenfor komfortsonen, sier Anne Elisabeth Bull, leder for satsingsområde Fremtidens produksjon hos Doga. 

Tar koronagrep

Såkalte DIP-milder har blitt delt ut siden 2009 og har som mål og avhjelpe bedrifter slik at de kan tørre å ta økt risiko i den tidlige innovasjonsfasen. Doga har nå, som strakstiltak i møte med koronakrisen, økt potten som deles ut i 2020 til i underkant av 9 millioner. I tillegg fremskyndes hele saksbehandlingen, slik at midlene kan deles ut tidligere. 

Det jobbes også med å få til en ordning slik at mottagerne får alle pengene med en gang. Tidligere har det vært slik at en tredjedel av midlene først ble utbetalt ved innlevert og godkjent sluttrapport. Dette grepet vil også gjelde dem som fikk utbetalt DIP-midler i 2019. 

Anne Elisabeth Bull, leder for satsingsområde Fremtidens produksjon hos Doga, oppfordrer arkitekter til å tenke innovasjon i krisetider. Foto: Doga/Eirik Evjen

Oppfordring til arkitekter

I fjor fikk 21 prosent av søkerne tilslag på støtte, deriblant flere arkitektbedrifter. Haugen Zohar Arkitekter fikk støtte til et prosjekt om klimavennlige ferdighus, Snøhetta fikk midler til et prosjekt om leire som bygningsmateriale og LPO arkitekter fikk penger til et prosjekt om sirkulær byggepraksis på Svalbard. I tillegg fikk Bruket arkitektur midler til et turstiprosjekt på Voss og arkitektbyrået Pir II fikk støtte til et bærekraftig hytteprosjekt i Oppdal. 

– Det var gledelig at så mange arkitekter kom på banen i 2019. I disse krisetider vil jeg derfor virkelig oppfordre arkitekter til å søke. 

– Tror dere det vil bli flere søkere i år på grunn av krisen? 

– Det er vi veldig spente på. Jeg tror det kan tippe begge veier. Noen vil kanskje se dette som en mulighet, mens andre ser seg kanskje bare nødt til å nedskalere driften for å overleve, avslutter Bull. 

Søknadsfrist for DIP-midler er 1. juni