Nyhet

– Gjør USA vakkert igjen

Donald Trump vil ha penere offentlige bygg og går til angrep på moderne arkitektur. Nå gir han presidentordre om kun å bygge nyklassisistisk arkitektur.


Trump drømmer om flere bygg inspirert av det gamle Rom og Hellas. Her er han foran Det hvite hus i april 2019. Foto: Joyce N. Boghosian/Flickr

«I mer enn halvannet århundre produserte Amerikas føderale arkitektur vakre og elskede bygninger». Slik oppsummeres den klassiske perioden i amerikanske offentlig byggeri i utkastet til Donald Trumps nye presidentordre «Making Federal Buildings Beautiful Again». 

Den amerikanske presidenten foreslår nå at klassisk arkitektur, altså arkitektur inspirert av det gamle Hellas og Romerriket, skal bli den nye foretrukne normen for offentlige bygg i USA.

Både kongressbygningen på Capitol Hill, Høyesterettsbygningen og Det hvite hus, ble bygget etter inspirasjon fra antikken. Disse er alle bygg som blir fremhevet som eksempler på vakker arkitektur i Trumps nye ordre. 

Stygt, rart og skjemmende

Utkastet til den ordren, som gjelder nybygg, tilbygg og rehabiliteringsprosjekter, ble lekket til arkitekturmagasinet Architectural Record den 4. februar. Bak ordren står den konservative organisasjonen National Civic Art Society. 

Dette er en organisasjon som mener at moderne arkitektur grunnleggende er «forfeilet» og «menneskefiendtlig». De er kritisk mot det meste bygget etter andre verdenskrig og de ønsker å hjelpe arkitekturen tilbake til det de kaller «sine før-modernistiske røtter». De mener også å ha folket på sin side og mener folk flest syns moderne arkitektur er «stygt, rart og skjemmende».

Presidentordren fra Donald Trump om klassisk arkitektur har fått navnet «Making Federal Buildings Beautiful Again». Foto: Skjermdump architexturez.net

– Innskrenker friheten

Ikke uventet har den vakt sterke reaksjoner blant arkitekter og i avisledere. American Institute of Architechts (AIA), Norske arkitekters landsforbunds amerikanske slektning, har sammen med Society of Architectural Historians, National Trust for Historic Preservation og Architectural Lobby motsatt seg innholdet i ordren på det sterkeste. 

Roger K. Lewis, arkitekt og professor emeritus i arkitektur er sitert i New York Times på at forslaget «på et mest fundementalt nivå [er en] komplett innskrenkning av ytringsfriheten». Nestleder i britiske The Architecture Foundation og kurator for fjorårets arkitekturtriennale i Oslo, Phineas Harper, hevder i nettmagasinet Dezeen at det ikke er vanskelig å se hvordan Trumps ordre «passer inn i et mønster hvor «fremmedfrykt og anti-modernistisk retorikk» sammenblandes. 

Kennedy-kritikk

Andre igjen er bekymret for hvordan innovasjon og alle former for eksperimentell arkitektur vil lide under Trumps nye klassiske regime. Ordren navngir nyere bygg som San Francisco Federal Building og rettsbygningene i henholdsvis Austin og Miami som arkitektur med «lite estetisk appell». 

Hvis ordren blir gjennomført vil den reversere en arkitekturpolitikk som kan spores tilbake til 1962 og John F. Kennedy. Under Kennedy ble de slått fast prinsipper om at offentlige bygg skulle fremme «det fineste av samtidens amerikanske arkitektoniske tanker».

Miljøfiendtlig ordre

Mange mener også at forslaget er ment som en reaksjon på det som omtales som en byggeboom under Barack Obama. I en rekke byggeprosjekter ble det satset på provoserende design, nyskapende sikkerhetstiltak og nye former miljøvennlige bygninger, skriver arkitekturforsker Kai Gutschow på nettstedet The Conversation. 

Gutschow konkluderer derfor med at er det en ting antikke bygninger ikke er så er det miljøvennlig og energieffektive: «Mandatet begrenser arkitekturens evne til å være nyskapende og takle problemer i den ekte verden».