Nyhet

Byarkitekt i Trondheim: – Glade for flertall

Trond Åm i Trondheim Venstre har kjempet for byarkitekt-stilling i fire år. Nå er pengene endelig på plass.


Trond Åm i Trondheim Venstre har kjempet for en byarkitekt i flere år. Flertallets bevilgninger er en grei start, sier han nå. Foto: Benedikte Skarvik/Litteraturhuset i Trondheim

Tirsdag denne uken ble det klart at flertallet i Trondheim bystyre bevilger penger til opprettelsen av en ny stilling som byarkitekt i byen. Nyheten kom samtidig som politikerne i Stavanger fattet samme beslutning, og en byarkitekt skal, på begge steder, være på plass i løpet av neste år.

I budsjettet til det rødgrønne byrådet i Trondheim, bestående av AP, SV og Miljøpartiet De Grønne, bevilges det én million kroner til etableringen av funksjonen, som flere ulike krefter i byen har argumentert hardt for.

Byarkitekt, ikke råd

En av dem er Trond Åm, bystyrerepresentant og medlem i areal- og samferdselskomiteen for Venstre, som fremmet forslag om en byarkitekt i Trondheim allerede i 2017. Dette ble da sendt til vurdering hos kommunedirektøren, som til tross for at saksframlegget trakk fram de åpenbare fordelene med byarkitekt, sammenliknet med arkitekturråd, anbefalte et arkitekturråd etter modell fra Oslo, men et selvfinansierende arkitekturråd.

Åm er svært glad for at pengene er på plass og at forslaget er vedtatt, på tross av kommunedirektørens anbefalinger.

– Kommunedirektøren har foreslått et arkitekturråd etter modell fra Oslo, men uten de samme pengene. Et arkitekturråd skulle være en midlertidig løsning, men slike beslutninger blir ofte permanente, så vi i Venstre er glade for et flertall for byarkitekt framfor råd nå, sier Åm.

 Venstre-politikeren mener det er en forsiktig start med én million øremerkede kroner. De blågrønne i byen har allerede foreslått fem millioner til samme formål.

– Kommunedirektøren anslår at det i Bergen koster omtrent seks millioner i året med en byarkitekt. En byarkitekt i Trondheim kan dermed ikke ha de samme funksjon som i Bergen, men det er i hvert fall en begynnelse, sier Åm.

Rådgivende funskjon

Han forteller om bred enighet blant byens politikere om at kvaliteten i arkitektur og estetikk ikke har vært godt nok ivaretatt over lange perioder gjennom Trondheims historie.

– Selv den tidligere byplansjefen har bekreftet dette ovenfor politikerne, og det er ikke alltid så lett å vedta gode arkitektoniske prosjekter gjennom et planprogram. En byarkitekt kan dermed ha en rådgivende funksjon ovenfor oss, og peke på og forklare positive og negative sider ved nye prosjekter, sier han.

Åm ser også for seg en byarkitekt som kan delta i løpende prosesser i byutviklingen.

– En byarkitekt kan være med fortløpende og komme med tilbakemeldinger, ikke være knyttet til et råd som kun møtes på gitte tidspunkt, avslutter han.