Nyheter

Glødende kommentarfelt

NALs konkurransekomité anklages for kameraderi. «Unge» kjemper mot «eldre» om retten til konkurranser og oppdrag.


Under hekseprosessene i Europa på 1600-tallet, var Øst-Finnmark det stedet i Norge der flest mennesker ble dømt for trolldom og brent på bål. Steilneset minnested i Vardø, Nasjonal turistveg Varanger, er reist til minne om de 91 ofrene. Steilneset minnested ligger nær det antatte åstedet for henrettelsene. Historien formidles gjennom kunst og arkitektur, realisert i samarbeid mellom billedkunstneren Louise Bourgeois og arkitekten Peter Zumthor. Steilneset er planlagt og oppført av Nasjonale turistveger. Foto: Hege Lysholm/Statens vegvesen

Arkitektnytt-saken «Fortsatt ung etter 40» har satt sinn i kok. Artikkelen annonserer at aldersgrensen for søknad om prekvalifisering til Nasjonale turistveger-prosjektet er opphevet, etter anbefaling fra NALs konkurransekomité.

 

Ung gjelder fortsatt

Aldersgrensen var satt til 40 år, men det førte, ifølge Per Rygh, konkurranseleder i NAL, til reaksjoner om at det ekskluderte mange. Mange som bare var like over aldersgrensen, presiserer han.

 

Nå kommer kritikken fra de unge under 40:

 

«Er dette NAL sitt konkurransesekretariat sitt forsøk på å få kompisane sine inn i turistvegprosjektet?» spør Wermund Vetrhus i sakens kommentarfelt.

 

Rygh avviser at det på noen måte er snakk om kameraderi. Intensjonen i konkurransen, er fortsatt den samme, garanterer han. Og det er å gi muligheter til en ny genererasjon arkitekter. Selv om aldersgrensen er opphevet, vil det neppe være aktuelt for evalueringskomiteen å velge ut de som er mye over 40 år, mener han.

 

Firmaer er utelukket fra konkurransen

Thomas Aakerøy, en annen debattant, varsler at C. F. Møller allerede er prekvalifisert til å konkurrere om en rasteplass langs E6. Det gir en dyster pekepinn om hvilke kontor som vil få oppdrag, mener han. Frykten er at unge og nyetablerte blir utkonkurrert.

 

Men Rygh avviser bestemt at det er tilfelle:

 

– Den konkurransen C. F. Møller deltar i ved E6, er ikke et Turistveg-prosjekt, og har ingen ting med denne prekvalifiseringen å gjøre.

 

– Men store kontor har gjort Turistveg-prosjekter tidligere. Er det sikkert at de ikke får oppdrag nå?

 

– I forrige omgang, i 2007, var det ingen aldersgrense, og flere veletablerte kontor som deltok. Det har de ikke anledning til nå.

 

Rygh forklarer at utlysningsteksten spesifikt ber om team med navngitte personer, og at den ekskluderer firmaer. Han viser til følgende punkter:

  • Påmeldingen er åpen for unge formgivere som bor og arbeider i Norge.
  • Det er team med navngitte personer som skal prekvalifiseres, ikke firma.
  • Teamet må kunne påta seg formelt ansvar som ansvarlig søker/prosjekterende for gjennomføring av prosjekter for Turistvegseksjonen.
  • Formgivere som tidligere har hatt oppdrag for Turistvegseksjonen kan ikke melde seg. 

– Tanken er fortsatt å få fram en ny generasjon arkitekter, forsikrer konurranselederen.

 

Konkurranseutlysningen finner du her.