Nyhet

Grønlikaia-forslag klare

16 forslag i parallelloppdrag for Grønlikaia i Oslo er klare. Bidragene presenteres på Oslo arkitekturtriennale denne høsten.


Grønlikaia et havneområde øst for Oslo sentrum skal utvikles de neste tiårene. Et parallelloppdrag med 16 utvalgte team har nå levert sine bidrag. Forslagene stilles ut på Oslo arkitekturtriennale. Her Team Helen & Hards forslag for Grønlikilen. Illustrasjon: Team Helen&Hard

Siden april har 16 arkitektteam jobbet med forslag til hvordan Fjordbyens neste utbyggingsprosjekt, Grønlikaia, kan se ut i fremtiden. Torsdag presenteres alle tegningene under Oslo arkitekturtriennale på det gamle Munchmuseet på Tøyen.

Det var utbyggerne i Hav Eiendom som i vår inviterte nordiske arkitekt- og landskapsarkitektkontorer til prekvalifisering for et parallelloppdrag om Grønlikaia. Da ble 16 tverrfaglige team valgt ut til å jobbe med et av fem planlagte delområder i prosjektet.

– Mange av de fremste arkitektene, landskapsarkitektene og teamene i Norden har jobbet i et halvt år. Nå gleder vi oss til å endelig kunne vise frem alle de gode forslagene de har kommet frem til. På den måten kan alle som bor i Oslo fortelle oss hva de mener om planene, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, i en pressemelding.

Forslag for delområde Verket:

Forslag fra Team Nordic og Kristin Jarmund for delområdet Verket på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Nordic/Kristin Jarmund
Forslag fra Team A-lab for delområdet Verket på Grønlikaia. Illustrasjon: Team A-lab
Forslag fra Team Ghilardi+Hellsten for delområdet Verket på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Ghilardi+Hellsten
Forslag fra Team Henning Larsen for delområdet Verket på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Henning Larsen

Natur og klima

Fra 22. september stilles alle forslagene ut i det gamle Munchmuseet på Tøyen, som en del av programmet til Oslo arkitekturtriennale. «Sosial bærekraft har vært viktige fokusområder i utarbeidelsen», heter det i pressemeldingen.

Direktør Kalland virker fornøyd med arbeidet som er utført av de ulike teamene.

– Forslagene som nå stilles ut viser at teamene har forstått at Hav Eiendom krever et Grønlikaia som skal by på mer mangfold, være mer tilgjengelig og inkluderende, og at fjordbyutviklingen fremover skal ta enda mer hensyn til natur og klima, sier Kalland.

Forslag for delområde Lohavn:

Forslag fra Team Hille Melbye for delområdet Lohavn på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Hille Melbye
Forslag fra Team Adept for delområdet Lohavn på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Adept
Forslag fra Team Dyrvik for delområdet Lohavn på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Dyrvik

Møteplass for Gamle Oslo

På området som i dag er en containerhavn, skal det snart bygges boliger, kontorarbeidsplasser, havnepromenade og service- og rekreasjonstilbud.

– Dette skal bli en attraksjon for hele byen, og et flott tilbud for alle som bor i bydel Gamle Oslo. Fremtidas Grønlikaia skal være en inkluderende møteplass for folk fra hele byen. Samtidig skal vi velge løsninger som kutter klimagassutslipp og restaurerer natur, sier Kalland.

Forslag for delområde Grønlikilen:

Forslag fra Team Haptic for delområdet Grønlikilen på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Haptic
Forslag fra Team LPO for delområdet Grønlikilen på Grønlikaia. Illustrasjon: Team LPO

Forslag for delområde Munkehagen:

Forslag fra Team Vandkunsten for delområdet Munkehagen på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Vandkunsten
Forslag fra Team MER Arkitektur for delområdet Munkehagen på Grønlikaia. Illustrasjon: MER arkitektur
Forslag fra Team Transborder for delområdet Munkehagen på Grønlikaia.

Parallelloppdraget for Grønlikaia:

Parallelloppdrag: En prosess der en utvikler ber flere bidragsytere om å se på utviklingsmulighetene i et område, slik at man sikrer seg mange gode innspill til selve utbyggingen.

Planlagt bruksareal: 208 000 kvadratmeter

Antall boliger: 1500

Arbeidsplasser: 3–4000

Tidsplan: Komplett planforslag sendes i 2023 til Kultur/idrett i Oslo kommune.

FEM DELER, 16 TEAM

Grønlikaias fem delområder er beskrevet på følgende måte og er tildelt respektive team:

Verket: Ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

Team Henning Larsen, Team A-Lab, Team Ghilardi Hellsten, Team Nordic/Kristin Jarmund.

Lohavn: Ligger litt lenger bort fra bykjernen. Dette området vil domineres av boliger og tilbud tilknyttet nye deler av Havnepromenaden.

Team Dyrvik, Team Adept, Team Hille Melbye.

Grønlikilen: Et naturlig sentrum for den nye bydelen. Her vil det finnes masse publikumsrettede tilbud for fastboende og besøkende, og det vil også tilrettelegges for persontrafikk med båt.

Team Helen & Hard, Team Haptic, Team LPO.

Munkehagen: Et delområde med et variert botilbud og et bredt utvalg av offentlige byrom, til glede for store og små.

Team Vandkunsten, Team Transborder og Team MER arkitektur.

«Buffersonen» og Kongshavn nord: Buffersonen skal fungere som en buffer mellom byen og havnevirksomheten i Sydhavna. Her kommer et helt nytt friområde, og det vil bli lagt stor vekt på naturrestaurering. Kongshavn nord planlegges blant annet som beredskapshavn for nødetatene. Oslo Havn eier og legger premissene for akkurat dette området.

Team Aart, Team Asplan Viak og Team Norconsult.

Forslag til delområde Buffersonen:

Forslag fra Team Aart for delområdet Buffersonen på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Aaart
Forslag fra Team Norconsult for delområdet Buffersonen på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Norconsult
Forslag fra Team Asplan Viak for delområdet Buffersonen på Grønlikaia. Illustrasjon: Team Asplan Viak

Ekstern-intern evaluering

En evalueringskomité bestående av Elin Børrud (NMBU), Iwan Thomson (Lala), Erling Dokk Holm (NMBU) og interne ressurser fra Hav Eiendom og Oslo Havn skal de neste ukene gjennomgå bidragene og anbefale konsepter og forslag som bør videreføres.

Oslo arkitekturtriennale i det gamle Munchmuseet på Tøyen er åpen fra 22.september til 30.oktober. Les mer her.