Nyheter
MINNEORD:

Gynt Krag

Gynt Krag døde 23. desember 2007, 76 år gammel. Hun ble født 12. mars 1931, og tok arkitekteksamen i Oslo i 1955.


Jeg traff Gynt første gang på begynnelsen av 70-tallet; hun var medlem av bygningsrådet i Oslo, jeg hadde begynt på byplankontoret. Gynt gjorde et uutslettelig inntrykk på meg: samfunnsengasjert på venstresiden, arkitekt og politiker, mørk og pen i rød kjole – og nøt stor respekt i alle politiske partier. På studietur til Kina i 1979 delte vi rom i nesten tre uker, og ble kjent på en helt annen måte. Og sist – men ikke minst – vi har vært naboer i andelslaget «Arkitekter på Liggern» i Nordmarka i nesten 25 år, i sportslig, faglig og sosialt fellesskap.
Jeg vil ta for meg tre sider ved Gynt som jeg synes var karakteristiske for henne: den samfunnsengasjerte, den ansvarlige og den generøse person.

Samfunnsengasjert
Gynt har alltid vært sterkt samfunnsengasjert. Det gjorde hun noe med, først ved å bli arkitekt – og senere ved å bli aktiv politiker.

Preben Krag var etablert arkitekt i firmaet Krag og Selmer da Gynt ble kjent med ham og begynte et samarbeid – noe som også resulterte i ekteskap og etter hvert fire barn. Firmaet hadde større oppdrag innen sosial boligbygging. Det som preget Gynts innsats, var hennes store interesse for fellesskapet – ikke bare boligen. Det resulterte i utomhusplaner for boligfelt, samfunnshus på Røa og Oppsal, svømmehall (som dessverre ikke ble noe av) og kollektivhus på Vinderen. For sistnevnte fikk hun utarbeidet normer for godkjenning av Husbanken. Hun jobbet også med utbedring av eksisterende boligmasse, bl.a. loftsutbygging. En liten metodistkirke langs E18 ved Strand er også fra hennes hånd.

Gynt skjønte tidlig at skulle hun se sine ideer realisert, måtte hun bli aktiv politiker. Ved å sitte i bygningsrådet i Oslo kommune fikk hun politisk makt, og gleden av å få gjennomført mye av det hun trodde på. Hun var tydelig og modig. For oss yngre arkitekter ble hun et forbilde.

Gynt var som nevnt opptatt av kollektive boformer, og tok i 1983 initiativ til å etablere andelslaget «Arkitekter på Liggern» i Nordmarka, et rekreasjonssted for arkitekter der kollektive boformer kunne utprøves og arkitektfaget styrkes. Noen av oss veteraner er fortsatt med, og vi har for øyeblikket venteliste for nye søkere. For Liggern har så absolutt vært stedet der sterke fagdiskusjoner fant sted i de sene nattetimer, med Gynt som aktiv og meget ivrig diskusjonspartner. Hennes idé har vist seg levedyktig i 25 år!

Gynt engasjerte seg også utover Norges grenser, deltok på 70-80-tallet aktivt i Folkeavstemningen mot EEC og «Nei til atomvåpen» – sammen med sin mann gjennom de siste 20 år, Gunnar Brostigen.

Ansvarlig
Gynt har alltid tatt ansvar, både privat og i arbeidslivet. Preben Krag var 19 år eldre enn Gynt. Det ble til at hun etter hvert overtok arkitektarbeidet, mens Preben ble sjefen hjemme. Etter noen år etablerte hun seg med egen virksomhet, i et yrke som både er konjunkturavhengig og krever innsats, spesielt når ferier står for døren! Det var den gang noe uvanlig for kvinner. På slutten av 80-tallet var det spesielt vanskelig for arkitekter – det er vi som først får merke de dårlige tider. Gynt klarte seg også gjennom denne perioden.

Hun viste interesse og ansvar for arkitektfaget på alle nivåer, og påtok seg presidentvervet i Norske arkitekters landsforbund fra 1981 til 1985.

Da Gynt ble alvorlig syk for noen år siden, kom egenskapen med selv å ta ansvar tydelig frem. Hun må ha vært den ideelle pasient, fulgte legenes råd og anbefaling med full tillit, samtidig som hun fulgte godt med selv og forholdt seg til fakta. Hennes handlekraft og styrke var imponerende. Hun ga seg ikke over, klaget aldri, men gjorde det beste ut av situasjonen. Det gjorde det lett for hennes omgivelser.

I det siste året ble Gynt stadig dårligere, men kom til Liggern så ofte hun kunne. Det var alltid hyggelig å besøke henne der. Blid og interessert ville hun vite hvordan det stod til, høre nytt om verden utenfor, spesielt arkitektfronten. Verdighet og selvrespekt beholdt hun til det siste.

Generøs og positiv
På Liggern ble Gynt selve mater familias, en som brød seg om alle – enten det var nye medlemmer eller turgåere som forvillet seg inn på tunet. Hvem har ikke hatt gleden av å streve seg opp alle bakkene fra Skar, med tung sekk på ryggen, komme frem til Liggern en solvarm påskedag – og bli møtt av Gynt og Gunnar som sitter avslappet i solveggen, som om de alltid har gjort det. Blid og hjertelig tar Gynt i mot, med nystekte vafler og kaffe, og en plass i solen. En fantastisk velkomst for en sliten skigåer!

Gynt var ikke bare omtenksom, hun var også utrolig morsom å være sammen med. Det fikk jeg fullt utbytte av på vår nesten tre uker lange tur i Kina, der utlendinger ikke var et vanlig syn, biler knapt fantes og gatene var et hav av syklister i blå-grønne Mao-drakter. Der vi fant kakerlakker i tøflene, hadde møter med gate-komiteer på landsbygda og skyggeboksing på flyplassen, mens vi ventet på at avlagte russiske fly skulle ta oss videre.

1. oktober 1979, 30-årsdagen for den kinesiske revolusjon, ble et minne for livet. Da hadde en milliard kinesere fri, de var overalt, stod ganske stille og stirret på oss utlendinger. Det var ingen spøk å gå seg bort i parkene!

Til slutt
Gynt var svært knyttet til sin familie – både Gunnar, barn og barnebarn – til Liggern og sitt feriested Havbukta på Sørlandet. Mitt siste Liggern-besøk hos Gynt var i slutten av oktober. Hun lå og hvilte, var pen og blid, spurte hvordan vi hadde det, ville høre siste nytt. Som alltid virket hun tilfreds – og interessert i andre.
Natt til lille julaften sovnet hun rolig inn i sengen hjemme.

Andelslaget «Arkitekter på Liggern» ble etablert av Gynt Krag. Her er tre generasjoner samlet i påsken 2007, og vi ser hovedhuset bak til høyre. Gynt Krag sitter i midten mot veggen. Foto: Odd Øverdahl.
Andelslaget «Arkitekter på Liggern» ble etablert av Gynt Krag. Her er tre generasjoner samlet i påsken 2007, og vi ser hovedhuset bak til høyre. Gynt Krag sitter i midten mot veggen. Foto: Odd Øverdahl.