Konkurranser

Ankerhagen utstilt

Hamar kommune har mottatt 44 forslag til den åpne, internasjonale idekonkurransen for Ankerhagen. Nå er alle forslagene stilt ut på Bylab i Hamar og på nettet.


Illustrasjonen kommer fra forslaget «Hamar Hills». Forfatter: anonym.

Jury og åpningtider:

Juryen

• Einar Busterud, ordfører

• Einar Amlie Karlsen, sivilingeniør

• Kjetil Bjørklund, rådgiver

• Håvard Skarstein, sivilarkitekt MNAL

• Ingrid Merete Ødegård, landskapsarkitekt MNLA


Åpningstider

Mandag til onsdag   09-15

Torsdag                  09-18

Fredag                    09-15

Lørdag 9. februar    12-16

 

Utstillingen er åpen til 8. mars.

Stengt for publikum for jurymøter onsdag 6., tirsdag 12., torsdag 14. og tirsdag 26. februar.

 

Ankerskogen videregående skole fylte tidligere tomten som ligger i gangavstand fra Hamar sentrum. Nå er skolen revet og området er omdøpt til Ankerhagen. Her ønsker kommunen at det skal utvikles et urbant boligområde for det «det gode, grønne livet». I konkurransen ber de om bud på hvordan man sørger for enkel, miljøvennlig kommunikasjon og rom for et mangfoldig fellesskap. Et innbydende hageliv midt i byen står også på ønskelisten, ifølge kommunens nettside. 

Reduserte tettheten

Forslagene skal vise minimum 200 boenheter på området. Ifølge Hamar Arbeiderblad viste en tidligere mulighetsstudie fra kommunen 400 boenheter. Det skal ha møtt motstand i befolkningen.

– 200 boenheter er utgangspunktet for konkurransen. Det er mer balansert og fornuftig. Det er viktig å lytte til innbyggerne, sa rådmannen på utstillingsåpningen, ifølge avisen.

Fellesløsninger, innovasjon, nullutslipp

Ankerhagen skal ha et urbant preg og det skal vises forlag til attraktive møteplasser i konkurransen. Kommunen skriver at det legges opp til blandet bebyggelse med høy utnyttelse, men som tar hensyn til omgivelsene. De ønsker også at området skal gjøres attraktivt for ulike familietyper og påpeker at fellesløsninger er viktig. 

Hamar kommune har vedtatt et klimabudsjett som skal bidra til å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030.

– Vi har sagt at Ankerhagen skal fremme en bærekraftig livsstil. Vi ønsker også at Ankerhagen blir et nullutslippsområde. Derfor vektlegger vi innovative, klimanøytrale og miljøsmarte løsninger. Gange og sykkelbruk skal øke og bilbruken skal reduseres, sier rådmannen på kommunes nettsider.

Etter planen skal det kåres en eller flere vinnere i konkurransen i løpet av mars. Deretter antas det at reguleringsplanen vil være ferdig i løpet av høsten 2019. Byggestart med trinnvis utbygging er forventet om ett til to år. 

Dokumenter til konkurransen ligger på NALs nettside. 

Lenke til de utstilte prosjektene.