Nyhet

Håndbok inn på tiltaksplan

NAL-håndbok for aldersvennlig stedsutvikling er med på regjeringens nye tiltaksplan for fysisk helse. 


Bylivssenteret er nå glade for å bli plukket ut som senralt tiltak. Her fra lanseringen av håndboken. F.v: Alf Waage (Bylivsenteret), Ingrid Køhler Knutsen (Helsedirektoratet), Maria Bergli (Drammen kommune). Karin Høyland (NTNU/Sintef Community) og Øystein Bull-Hansen (Bylivsenteret). Foto: Kjetil Husebø/NAL

Torsdag 4. juni lanserte regjeringen en ny handlingsplan for fysisk aktivitet. Planen har fått navnet «Sammen for aktive liv» og skal gjelde for perioden 2020-2029. 

– Ingen ville takket nei til en magisk medisin som ga bedre humør, bedre fysisk og psykisk helse og bedre karakterer. Fysisk aktivitet er en slik magisk medisin. Vi må legge bedre til rette for at flere kan nyte godt av den og være mer aktive i hverdagen, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under lanseringen.

Myndighetspåvirkning

Et av de sentrale innsatsområdene i handlingsplanen er «Gå- og aktivitetsvennlig nærmiljøer». I den forbindelse er «Håndbok om aldersvennlig stedsutvikling» plukket ut som ett av ti tiltak. Håndboken er utarbeidet av Bylivssenteret hos NAL og Sintef på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

– Dette er gode nyheter og en seier for NAL når det gjelder å drive myndighetspåvirkning. Vår egen håndbok er nå plukket ut som et sentralt tiltak og virkemiddel for helsedepartementets videre arbeid med å fremme gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer, sier Alf Waage, prosjektleder Bylivssenteret.