Nyhet

Håper klagen fører til juridisk klarhet

– Jeg har stor forståelse for at «konkurransetaperne» har valgt å bruke tid og krefter på å framlegge saken for Kofa, mener tidligere konkurranseleder Per Rygh.

NAL hadde ikke opplysninger om at Statsbygg hadde samarbeidet tett med deltakere i Team Urbis om løsningsforslag for bebyggelsen i Regjeringskvartalet, forteller tidligere konkurranseleder i NAL, Per Rygh. Foto: Ingebjørg Semb

Konkurransen om Regjeringskvartalet

  • 27. september ble Team Urbis’ løsningsforslag «Adapt» kåret som vinner av plan- og idekonkurransen om nytt regjeringskvartal.
  • Vinnerteamet besto av Nordic – Office of architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.
  • 16. oktober levert Team G8+ inn en klage på avgjørelsen. Teamet stod bak forslaget «Lysning» og besto av LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.
  • 7. mai 2018 leverer deltakere fra fem av de deltakende teamene inn en klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser:

Fra Team G8+: LPO Arkitekter, A-Lab, iARKAS, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter, Sweco Norge, Norconsult AS og Dr. Techn. Olav Olsen

Fra Team R25: NSW Engineering v/ Ole Wiig, Dyrvik Arkitekter AS

Fra Team Nils Torp+: Niels Torp AS Arkitekter, Code Arkitektur, HRTB, Grindaker, WSP Norge

Fra Team R: Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo, Dronninga Landskap, ÅF Engineering

Fra Team Magma: Snøhetta

Per Rygh var konkurranseleder i NAL fra 2000 til 2016. Han rakk å jobbe med konkurransen om Regjeringskvartalet på slutten av sin tid i NAL, og mener klagesaken reiser grunnleggende og viktige spørsmål om hvordan en offentlig Plan- og designkonkurranse skal gjennomføres.

Deltakere i fem av de sju teamene som deltok i konkurransen om nytt regjeringskvartal, sendte 7. mai en 36 sider lang klage til Kofa. Det er to sentrale spørsmål som reises.

Det ene er hvorvidt Statsbygg utliknet den fordelen Team Urbis hadde i og med at deltakere i teamet hadde forankret et løsningskonsept for kvartalet i samarbeid med Statsbygg i arbeidet med reguleringsplanarbeidet. Det andre er hvorvidt Statsbygg-ansatte som jobbet nært med deltakere i Team Urbis om det samme løsningsforslaget for bebyggelse i kvartalet, etterpå kan sitte i juryen for konkurransen.

– Juridisk avklaring er nødvendig

Per Rygh mener dessuten klagen handler det om hvilke forhold som kan diskvalifisere et firma fra å få delta i en konkurranse. Hvilke habilitetskrav som må stilles til et jurymedlem, er også et viktig prinsipielt spørsmål, poengterer Rygh.

– Gjeldende Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og tilhørende Veileder omhandler disse temaene, men er ikke særlig presise. NAL har lenge etterspurt en juridisk avklaring av spørsmålene, men dette har latt vente på seg, skriver Rygh i en epost til Arkitektnytt.

Han mener dette gjør klagen interessant for NAL.

– På grunn av forbundets aktive rolle som rådgiver og gjennomføringspart i slike konkurranser, er det viktig for NAL at disse spørsmål får en grundig vurdering av et uavhengig organ som Kofa, sier Rygh.

Begrensete konsekvenser

Rygh mener det er tvilsomt om oppdragstildelingen blir omstøtt uansett om klagerne får medhold eller ikke.

– De vil i alle fall kunne håpe at en Kofa-avgjørelse i deres favør vil styrke dem i et eventuelt erstatningskrav, tror den tidligere konkurranselederen.

I sin oppsummering av klagen, mener Per Rygh det peker seg ut fem viktige problemområder:

1) Hvor store konkurransefordeler er det lov å ha?

2) Hadde vinneren så store fordeler at de ikke burde ha fått delta I konkurransen?

3) Er det akseptabelt at personer som har samarbeidet tett med vinneren også er med i juryen som avgjør konkurransen?

4) Kan disse jurymedlemmer gjennom det forutgående samarbeidet ha gjenkjent elementer i vinnerforslaget og således uthulet anonymitetskravet?

5) Har vinneren fått eksklusiv tilgang til eksklusiv informasjon som de andre ikke ble meddelt?

Visste ikke om tett samarbeid

Rygh kjenner til at enkelte har stilt spørsmål ved NALs involvering i RKV-konkurransen, og har oppfatter NALs oppnevning av to juryrepresentanter som en «garanti» for konkurransens seriøsitet.

– Til det er å si at NAL ikke hadde så inngående kunnskap om hvilken rolle Statsbyggs jurymedlemmer hadde hatt i den tidligere prosess, at vi kunne reagert på dette. Det er også viktig å huske at NAL var den eneste som stilte offentlig spørsmål ved Team Urbis' konkurransedeltakelse i forbindelse med prekvalifiseringsprosessen, understreker Rygh. Han legger til at Statsbygg ga et svar som på det daværende tidspunktet var akseptabelt. NAL hadde liten grunn til å være skeptisk til Statsbyggs juryrepresentanter, understreker han.

Ingen ukjent problematikk

Per Rygh mener det er viktig å diskutere klagernes poengtering av at kun Team Urbis kjente til hvor viktig plasseringen av et «ikonbygg» på A-feltet var for Statsbygg. Det fremgår av juryrapporten at dette momentet ble tillagt stor, positiv vekt.

– I enhver av de mange konkurranser NAL gjennom årene har vært involvert i, blir slike forhold drøftet i konkurranseforberedelsene. Også for NAL er likebehandling helt sentralt. I rådgivingen valgte vi å være ganske strenge hva angår rett til deltakelse. NALs holdning har vært at forskriftens passus om at deltakelse fra et tidligere involvert firma er tillatt så lenge ikke «konkurranse utelukkes», er for liberal. Når det gjelder jurymedlemmers habilitet, har vi også lagt oss på en streng linje, opplyser Per Rygh. 

Håper Kofa er grundige

Rygh er redd konsekvensen av Kofas behandling kun blir av akademisk interesse.

– Dersom Kofa finner grunn til å kritisere Statsbygg, får de antakelig ikke mer enn en skrape i lakken. I verste fall risikerer de en bot, men noen følge for oppdragstildelingen får det neppe. Team Urbis vil nok ikke merke noe til det hele, spår Rygh.

Rygh håper imidlertid Kofa behandler alle klagens enkeltelementer: 

– Det ville vært skuffende med nærmere ett års forventet saksbehandlingstid, om de skulle levere noe mindre enn det. Vi som er opptatt av å få svar på hittil uavklarte deler av regelverket for offentlige konkurranser, håper på en fyldestgjørende behandling.